De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Leven
  • Water
  • Riviercontract Dommel verzet de bakens voor een klimaatrobuust watersysteem
Foto van de Dommel in de natuur

Riviercontract Dommel verzet de bakens voor een klimaatrobuust watersysteem

dinsdag, 25 januari 2022

Maandagavond 24 januari ondertekenden 18 partners, waaronder het provinciebestuur, het riviercontract van de Dommel. Hiermee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 46 acties voor de 4 thema’s: wateroverlast, droogte, waterkwaliteit en -beleving, verspreid over de gemeenten Pelt, Peer, Hechtel-Eksel en Lommel. 

Samen werkt

Het online ondertekenings- en presentatiemoment van het riviercontract vormt het einde van een twee jaar durend participatietraject, waarin de partners met elkaar en met het publiek in dialoog gingen. Dit leidde tot een concrete actielijst om te komen tot een gezond en evenwichtig watersysteem in het afstroomgebied van de Dommel. Zo is het riviercontract het resultaat van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, middenveldorganisaties, inwoners en andere partners. Tegelijkertijd vormt dit event ook de start van de belangrijkste fase: de uitvoering van de vele maatregelen op het terrein.

Breed draagvlak voor 46 acties

Het riviercontract van de Dommel omvat 46 acties voor verschillende thema’s, die getrokken worden door de diverse partners. Er zijn concrete infrastructuurwerken maar ook acties rond sensibilisering en educatie en voorbereidende studies. Een aantal ingrepen worden nu al uitgevoerd. Het gros van de maatregelen van het riviercontract wordt de komende jaren opgestart. Een belangrijke impuls hiervoor is de recente goedkeuring van het gebiedsgerichte project “Klimaatrobuust Stroomgebied van de Dommel” door minister Demir binnen het subsidieprogramma Water-Land-Schap. Op die manier komen er middelen van de Blue Deal bij de lokale partners om de acties uit het riviercontract Dommel op het terrein uit te voeren.

Projectpartners

De Vlaamse Milieumaatschappij trekt dit project en heeft het initiatief genomen om met alle betrokkenen het risico rond wateroverlast en droogte in Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt te verminderen.

De gemeentebesturen van Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt, de provincie Limburg, de Vlaamse landmaatschappij, Watering De Dommelvallei, Bekkenbestuur Maasbekken, departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Landbouw en Visserij zijn heel nauw bij het project betrokken.

Het project dommel.riviercontract.be #dommel wordt uitgevoerd door Levuur, Tree Company en Indiville.

Lees meer op de website en in het persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Leven
  • Water
  • Riviercontract Dommel verzet de bakens voor een klimaatrobuust watersysteem