In een geglobaliseerde wereld ondersteunt het provinciebestuur de Limburgse steden en gemeenten in het ontwikkelen van lokaal mondiaal beleid en wereldburgerschapseducatie. Je kunt er terecht voor informatie, advies en vorming t.b.v. gemeentelijke bestuurders en lokale raden voor ontwikkelingssamenwerking (inzake sensibilisering, educatie, participatie, projectenbeleid, enz.).‚Äč

De provincie vervult tevens een proactieve rol m.b.t. de Limburgse 4de-pijlerinitiatieven (loketfunctie, vormingsaanbod, kwaliteitsbewaking, netwerking).