De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie verleent 167.367 euro subsidie aan 9 Limburgse erfgoedprojecten

donderdag, 18 juni 2020

De deputatie van de provincie Limburg kende 167.367 euro subsidie toe aan 9 Limburgse onroerend erfgoedprojecten. “Het is duidelijk dat de Limburgse creatieve sector niet bij de pakken blijft zitten. In tijden waarin de klassieke cultuur- en erfgoedbeleving niet kan, investeren kunstenaars, erfgoedorganisaties, creatievelingen allerhande, … hun tijd in nieuwe ideeën en concepten. Met deze subsidie ondersteunt het provinciebestuur innovatieve projecten die de meerwaarde bevestigen van erfgoed en erfgoedbeleving op maat van iedereen”, verduidelijkt gedeputeerde Igor Philtjens.

Projectsubsidies zorgen in de eerste helft van 2020 voor 574.190 euro investering in onroerend erfgoed

De provincie Limburg geeft sinds april 2018 een subsidie voor projecten die Limburgs onroerend erfgoed op een vernieuwende en onderbouwde manier ontsluiten. In totaal werden sinds 2018 reeds 48 projecten goedgekeurd in 5 subsidierondes. Hiervan komen er 9 goedgekeurde projecten uit de laatste oproep van april 2020.

“Het reglement is ondertussen een vaste waarde bij het Limburgse erfgoedveld en die maakt er dankbaar gebruik van. Dat is ook de bedoeling. Ons gevarieerde Limburgse erfgoed is immers een sterke troef. Als we het in ere houden en het op een frisse manier aan het publiek tonen, versterken we die troef. Een gezamenlijke investering van de projectbeheerders en het provinciebestuur heeft ook een positieve impact op het toerisme en andere sectoren”, verduidelijkt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens. “De projecten uit de laatste oproepronde van april 2020 staan zelf in voor een investering van 406.822,93 euro. Het provinciebestuur versterkt dit met 167.367,30 euro. Goed voor een totale investering van 574.190,23 euro, verdeeld over 9 projecten.”

De 9 gesubsidieerde projecten weerspiegelen de variatie in ons erfgoed

De 9 projecten vertegenwoordigen een brede waaier aan erfgoedinitiatieven.

  • Stad Tongeren - Ontwikkeling van een erfgoed-toeristische applicatie voor de herbeleving van het Romeinse erfgoed in Tongeren
  • Molennetwerk Kempenbroek vzw - Drie Fietsroutes KempenBroek in ERFGOEDAPP van Faro
  • Stad Sint-Truiden - Onroerenderfgoeddepot GAZO Sint-Truiden. Verpakkingsmateriaal
  • Projectvereniging Mijnstreek - Digitalisering plannenarchief Mijnmuseum Beringen-
  • Gemeente Wellen - RUP zonevreemde historische en markante gebouwen in Wellen-
  • Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw - 3D-visualisatie archeologische site Bocholter Graven (i.h.k.v. grotere projectwerking Grensgevallen)
  • Huis Nagels 1892 vzw- Huis Nagels en de daken van Boulevard Haussman-
  • Gemeente Houthalen-Helchteren - Bouwhistorische en bouwfysische studie, inclusief beheersplan Schachtbokken Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid
  • Stad Hasselt (Jenevermuseum) - Het Belang van Taterwater, een erfgoed-coproductie van het Jenevermuseum, De Wenkbrauwerij en de Provincie Limburg

De volledige lijst van toekenningen vind je onderaan deze pagina.

Het "Belang van Taterwater" vertelt het verhaal van de Limburgse jeneverstokerijen en stookinstallaties

Jeneverstokerijen vormden destijds een belangrijke nijverheid in heel Limburg en zorgden dat ook andere ambachten en diverse economische activiteiten konden floreren. Hoewel niet alle Limburgse stokerijen even goed bewaard zijn – sommige zijn opnieuw actief, van andere resten enkel nog attributen – liet de nijverheid over heel Limburg sporen na.

Met "Het Belang van Taterwater" willen het Jenevermuseum en de Wenkbrauwerij de verhalen achter de nijverheid registreren, documenteren, fictionaliseren en in de actualiteit plaatsen. Ze gieten het geheel in een museale theatermobiel, waarmee ze rondtrekken langs authentieke locaties in het Limburgse jeneverlandschap, en in een rijk geïllustreerd boek met verhalen van en over de gebouwen.

De beoordelingscommissie looft dit project om de originaliteit en vernieuwing. Het plaatst niet alleen het Limburgse jenevervakmanschap en het roemrijke verleden terug in de kijker, maar betrekt daarbij erfgoedsites uit heel Limburg en gebruikt theater om onroerend erfgoed bij een breed publiek te brengen.

“Dit project wordt ongetwijfeld een boeiende kruisbestuiving tussen theater en erfgoed. Niet alleen de verhalen van mensen, maar ook van gebouwen brengen straks de jenevernijverheid terug tot leven. Het is een frisse manier om erfgoed dat ons al lang omringt en ons leven van vandaag mee heeft bepaald, te bekijken en te beleven. De meerwaarde is er niet alleen voor het publiek, maar ook voor het onroerend erfgoed verspreid over de hele provincie. Dergelijke projecten kunnen we alleen maar toejuichen en ondersteunen”, argumenteert Igor Philtjens.

Projectsubsidies Onroerend Erfgoed zorgen voor 2,5 miljoen investeringen

Jaarlijks zijn er twee deadlines voor aanvragen: 1 april en 1 oktober. Projecten moeten ingaan op de zorg, het bewaren, het onderzoeken of het ontsluiten van onroerend erfgoed in de provincie Limburg. “Sinds 2018 werden 48 dossiers goedgekeurd, samen goed voor een investering van ruim 2,5 miljoen euro in Limburgs onroerend erfgoed. Van die som nam de provincie 33 procent voor haar rekening (822.706 euro). Zo ging voor elke euro van de provincie nog eens extra twee euro naar Limburgs onroerend erfgoed. We kunnen dus echt spreken van een multiplicatoreffect”, besluit gedeputeerde Igor Philtjens.

Lokale overheden, autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kerkfabrieken, vzw’s en feitelijke verenigingen kunnen aanvragen indienen. Voor meer informatie kan je terecht bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 011 23 75 75, pcce@limburg.be. - www.pcce.be/erfgoedsubsidie_onroerenderfgoed.


Aanvrager Titel Totaalkost Subsidie
Stad Tongeren Ontwikkeling van een erfgoed-toeristische applicatie voor de herbeleving van het Romeinse erfgoed in Tongeren
€ 22.385,00
€ 8.954,00
Molennetwerk Kempenbroek vzw Drie Fietsroutes KempenBroek in ERFGOEDAPP van Faro
€ 37.650,00
€ 21.990,00
Stad Sint-Truiden Onroerenderfgoeddepot GAZO Sint-Truiden. Verpakkingsmateriaal
€ 8.000,00
€ 4.800,00
Stad Hasselt (Jenevermuseum) Het Belang van Taterwater, een erfgoed-coproductie van het Jenevermuseum, De Wenkbrauwerij en de Provincie Limburg
€ 62.000,00
€ 25.000,00
Projectvereniging Mijnstreek Digitalisering plannenarchief Mijnmuseum Beringen
€ 144.000,00
€ 25.000,00
Gemeente Wellen RUP zonevreemde historische en markante gebouwen in Wellen
€ 69.700,00
€ 25.000,00
Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw 3D-visualisatie archeologische site Bocholter Graven (i.k.v. grotere projectwerking Grensgevallen)
€ 11.038,83
€ 6.623,30
Huis Nagels 1892 vzw Huis Nagels en de daken van Boulevard Haussman
€ 74.216,40
€ 25.000,00
Gemeente Houthalen-Helchteren Bouwhistorische en bouwfysische studie, inclusief beheersplan schachtbokken Houthalen-Helchteren, centrum-zuid
€ 145.200,00
€ 25.000,00
  TOTAAL
€ 574.190,23
€ 167.367,30