De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Aangifte geneutraliseerde wapens – Uitleenregeling voor jagers

Laatst aangepast dinsdag, 27 april 2021, 16.54 u.

Op 5 mei 2020 verscheen het Koninklijk Besluit van 23 april 2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens in het Belgisch Staatsblad. Dit KB zal in werking treden op 5 juni 2020 en bevat de volgende elementen.

 1. Registratieplicht van geneutraliseerde wapens

  Vanaf 5 juni 2020 zullen ook geneutraliseerde wapens onderworpen zijn aan de registratieplicht. Vanaf dan zal elke overdracht, vererving en invoer van geneutraliseerde wapens moeten worden geregistreerd. Iedere overdracht zal door de overdrager middels een registratie-attest model9 ter - overdracht moeten worden gemeld aan de wapendienst van de gouverneur.

  Ook eenieder die vandaag reeds in het bezit was van een geneutraliseerd wapen moest tijdens de overgangsperiode tussen 5 juni 2020 en 14 maart 2021 zijn bezit van een geneutraliseerd wapen laten registreren.

  We willen tevens in herinnering brengen dat geneutraliseerde vuurwapens pas kunnen worden overgedragen naar iemand anders of overgebracht worden naar het buitenland indien zij voorzien zijn van de nieuwe markering die voorzien werd in de Richtlijn (nl. de volgende cijfer- en lettercombinatie: de letters EU/ gevolgd door de officiële internationale code van het land waar de neutralisatie gebeurde (voor België dus BE)/ gevolgd door het logo van de dienst die de neutralisatie uitvoerde (voor België dus de Proefbank voor vuurwapens te Luik)/gevolgd door het jaar van onbruikbaarmaking.)

 2. Mogelijkheid tot elektronische communicatie

  Het KB laat tevens toe dat de volgende documenten vanaf 5 juni 2020 ook per mail kunnen worden overgemaakt aan de Limburgse wapendienst op het mailadres wapenvergunningen@limburg.be.
  • Modellen 9, 9bis, 9 ter
  • Luiken B van modellen 4

  Het KB voorziet dat indien men dit doet men minstens 5 jaar het originele document moet bewaren.

 3. Uitleenregeling voor jagers

  Voor de houders van een geldig jachtverlof voorziet het KB vanaf 5 juni 2020 de mogelijkheid om een vuurwapen ook voor een langere periode tot maximaal 6 maanden uit te lenen. Indien de uitlening langer dan 1 week duurt dan moet de uitlener hiervan aangifte doen bij zijn lokale politiezone middels het registratie-attest model9 bis. Ook de teruggave van het uitgeleende wapen moet door de ontlener aangegeven worden bij zijn lokale politiezone.

  Er moet worden opgemerkt dat deze mogelijkheid om een wapen een langere periode uit te lenen enkel bestaat voor houders van een geldig jachtverlof. Voor houders van een sportschutterslicentie of een wapenvergunning blijven de bestaande beperkingen van kracht nl.

  1. Het betreft alleen vuurwapens van het type dat de lener mag voorhanden hebben en met het oog op een toegelaten activiteit op basis van een document waarvan hij houder is.
  2. De vuurwapens mogen slechts worden uitgeleend voor de duur van de activiteit waarvoor ze worden geleend en voor het vervoer naar de plaats van de activiteit.
  3. De vuurwapens mogen alleen worden voorhanden gehouden, gedragen en gebruikt op de plaats waar de activiteit waarvoor ze worden geleend, plaatsvindt.
  4. De lener kan een door de uitlener ondertekend schriftelijk akkoord voorleggen, evenals een kopie van het in de onder voorwaarde 1 bedoelde document, behalve indien de uitlener aanwezig is.

  Opgelet: Ook jagers moeten nog steeds voldoen aan de bovenvermelde eerste en de vierde voorwaarde.

 4. Meldingsplicht voor wapenhandelaars van verdachte transacties

  Tot slot voorziet het KB eveneens dat wapenhandelaars voortaan verplicht zijn om elke poging tot verdachte transacties te melden bij de lokale politie.

Alle bepalingen van dit Koninklijk Besluit treden pas in werking op 5 juni 2020.

naar het online platform Limburg in cijfers
Provincie Limburg Opleiding en Training
Wapen

Nieuws

vrijdag, 31 mei 2024
Reddingshond aan het oefen op autobanden
Vrijdag 31 mei 2024 opende het lang verwachte Rescue Center Vicky & Alexis zijn deuren op de provinciale veiligheidscampus te Genk. Dit professioneel opleidingscentrum voor reddingswerkers,...
maandag, 27 mei 2024
Vrijdag 24 mei hebben 72 agenten uit 11 Limburgse politiezones en de federale Wegpolitie tussen 14 en 22 u. controles gehouden op 10 verschillende locaties in heel Limburg om het fenomeen...
maandag, 19 februari 2024
Veilig naar school
Op maandag 19 februari gaan 150.000 Limburgse kinderen terug naar school na een deugddoende krokusvakantie. Voorbijgaande jaren vond de “Veilig naar school”-actie enkel plaats in september. Vanaf dit...

Provincie Limburg is ook social

Prikbord