De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Woning en windmolens

Veelgestelde vragen rond "wonen"

Laatst aangepast maandag, 18 maart 2024, 10.54 u.

Coronamaatregelen en woonbeleid

Op www.wonenvlaanderen.be/informatie-over-wonen-vlaanderen/coronamaatregelen vind je steeds de meest actuele informatie. 

Terug naar overzicht


Ik ga een woning huren, kopen, bouwen of verbouwen. Heb ik recht op een premie?

Op www.premiezoeker.be vind je snel een overzicht van alle premies die je kunt aanvragen als je een woning bouwt, verbouwt, huurt of koopt in Vlaanderen.

Wil je meer informatie of heb je nood aan een helpende hand? Bekijk dan zeker onderstaande filmpjes van Stebo vzw of ga eens langs bij het woonloket in je gemeente. Op de website van je gemeente vind je de openingsuren of kun je bellen voor een afspraak.

Terug naar overzicht


Ik ben op zoek naar een sociale huur- of koopwoning in Limburg?

Stebo vzw geeft in het filmpje “sociaal huren + subsidies” duidelijke informatie over:

  • wat een sociale huisvestingsmaatschappij en een sociaal verhuurkantoor voor jou doet en aan welke voorwaarden je moet voldoen
  • op welke subsidies en premies je als huurder mogelijk recht hebt.

Op www.woonplatform.be vind je een handig overzicht van het werkingsgebied van de 20 Limburgse sociale woonactoren: sociale huisvestingsmaatschappijen huur en koop, het Vlaams Woningfonds en de 7 Sociaal Verhuurkantoren. 

Je kunt meteen via de naam van de woonactor, de postcode of door te klikken op het kaartje op zoek naar de juiste contactgegevens. Let wel, wil je in aanmerking komen voor een huur- of koopwoning, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Heb je hulp nodig om je in te schrijven, dan kun je altijd terecht bij het woonloket in je gemeente.

Ondertussen heeft de Vlaamse regering aan de 20 Limburgse sociale woonactoren de opdracht gegeven om zich om te vormen tot 1 woonmaatschappij tegen 1 januari 2023. Ook de sociale huurwetgeving is onlangs gewijzigd. Voor meer informatie kun je terecht bij de sociale woonactoren in Limburg.

Terug naar overzicht


Duurzaam (ver)bouwen: hoe doe je dit?

Bouwen en wonen hebben een grote impact op het milieu. Denk maar aan het energiegebruik bij de productie van bouwmaterialen, bij de verwarming en bij het transport, het gebruik van schaarse grondstoffen en water, het afval dat vrijkomt, het beslag op de open ruimte. Duurzaam bouwen staat voor de manier van bouwen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met mens en milieu. Enkele algemene principes: beperk het gebruik van energie, water en grondstoffen; kies voor duurzame energiebronnen, watergebruik, grondstoffen en materialen, gebruik eindige voorraden van energie, water, grondstoffen en materialen verstandig.

Wil jij bouwen of verbouwen? Ben je op zoek naar concrete, bruikbare informatie over subsidies, vergunningen  of interessante websites? Je kunt natuurlijk altijd terecht bij de diensten van jouw gemeente: het woonloket, de dienst Ruimtelijke Ordening of de milieu- en duurzaamheidsambtenaar. Vraag meteen na of in jouw gemeente collectieve renovatieprogramma's lopen.

Daarnaast biedt provincie Limburg jou, in samenwerking met Dubolimburg (het steunpunt voor duurzaam bouwen in Limburg) ook duurzaam (ver)bouwadvies op maat aan. De Huisdokter komt graag bij je langs.

Terug naar overzicht


Ik heb een vraag over energie en mijn (toekomstige) woning.

Het Energiehuis Limburg biedt concreet advies en zet je op weg met de juiste en meest actuele informatie.
Je kunt bij hen ook terecht voor een voordelige lening of een overzicht van de bestaande premies.

Energiehuis Limburg wordt georganiseerd door Duwolim, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Energiehuis Limburg werkt samen met vele lokale besturen om naast het woonloket ook een energieloket aan te bieden. In sommige gemeenten is het een geïntegreerd aanbod met info en advies over wonen en alle energievragen.

Terug naar overzicht


Ik word al een dagje ouder en wil mijn woning aanpassen.

Stebo vzw legt in dit filmpje uit voor wie en voor welke werken de Vlaamse aanpassingspremie bedoeld is en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Je kunt ook terecht voor informatie en advies bij de verschillende mutualiteiten en thuisgezondsheidsdiensten in Limburg. Op www.premiezoeker.be kun je terugvinden of je recht hebt op een aanpassingspremie.

Ook Inter, het toegankelijkheidsbureau in Limburg, kan je met raad en daad bijstaan. Zij hebben heel wat expertise op het vlak van het toegankelijk maken van een woning voor personen met een handicap en/of beperkte mobiliteit.

Terug naar overzicht


Wil je een woning huren of verhuren?

Bij diverse overheidsdiensten kun je terecht voor meer informatie en ondersteuning.

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de regelgeving voor huurwoningen waarvan het huurcontract is afgesloten na 1 januari 2019.
Voor huurovereenkomsten, afgesloten voor 1 januari 2019 geldt de federale huurwet.

Wil je je woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor dan kun je genieten van speciale premies.

Terug naar overzicht


Huur je een woning en heb je vragen over je rechten en plichten als huurder?

Ben je privéhuurder of huurder van een sociale woning? Dan kun je bij het Huurderssyndicaat, de Huurdersbond van Limburg terecht voor juridisch huuradvies. Zij informeren je over je rechten en plichten als huurder en helpen bij het oplossen van je huurvragen zoals bv. bemiddeling en onderhandeling met de verhuurder als het je zelf niet (meer) lukt, vragen rond de berekening van kosten en lasten, bijstand bij het opstellen van een plaatsbeschrijving, ... Het huurderssyndicaat verzorgt in een aantal gemeenten in Limburg een zitdag. Kijk op de website van het huurderssyndicaat of de gemeente voor meer informatie.

De nieuwe Ziezo-brochure biedt een overzicht van de regels die huurders en verhuurders moeten naleven bij het begin van en tijdens de huurovereenkomst. Daarnaast bevat de brochure een opsomming van de verschillende herstellingswerken waarvoor de verhuurder en huurder moeten instaan. Ten slotte kan er ook een overzicht van de verplichte onderhoudswerken en een aantal onderhoudstips voor de huurder worden teruggevonden.

Terug naar overzicht


Ik wil graag mijn woning delen of opsplitsen.

Het aantal vragen naar de mogelijkheden van het delen van een woning of een gedeelte van de woning bv. de tuin stijgt. Denken we aan zorgwonen, in een gedeelte van de woning of als extra wooneenheid zoals een mobiele unit in de tuin. Of wil je een kamer ter beschikking stellen in je woning aan een student, jonge starters, ... Je kunt uiteraard ook nagaan of je je bestaande grote woning kunt opsplitsen in verschillende wooneenheden.

Op dit ogenblik zijn er heel wat mogelijkheden. Let wel de gemeente is de regisseur van het woonbeleid. Dit betekent dat de Vlaamse regelgeving aangevuld kan worden met lokale richtlijnen.

Denk je er aan om je woning te delen of op te splitsen, ga dan zeker informatie vragen in de gemeente. Stap met al je vragen naar het woonloket, de dienst Ruimtelijke Planning en/of Vergunningen.

Inspirerende voorbeelden en meer informatie vind je alvast bij de collega’s van Vlaams Brabant of Wonen Vlaanderen.

Terug naar overzicht


Wanneer moet ik een leegstandsheffing betalen?

Elke gemeente heeft de opdracht van de Vlaamse overheid gekregen om een leegstandsbeleid voor woningen uit te rollen. De meeste Limburgse gemeenten zetten hierop in met een heel gamma van informatie-en sensibiliseringsacties.
Daarnaast heffen de meeste gemeenten ook een leegstandsbelasting.

De voorwaarden tot het kunnen overgaan tot een heffing staan in een reglement. Dit verschilt per gemeente, maar is altijd gebaseerd op de Vlaamse regelgeving. Vraag naar de specifieke voorwaarden en bedragen in het woonloket in je gemeente.

Terug naar overzicht

naar het online platform Limburg in cijfers

Provincie Limburg is ook social

Prikbord