De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Modellen - buksschutterijen - occasioneel schieten

Laatst aangepast maandag, 20 oktober 2008

Op 20 oktober 2008 werden de uitvoeringsbesluiten inzake de nieuwe wapenwet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Daarin werden wijzigingen opgenomen in verband met de modeldocumenten, de invoering van het registratie-attest voor de buksen van de buksschutterijen en het occassioneel schieten.

Modeldocumenten

De volgende modeldocumenten werden gewijzigd.

 • Model nr.2 - Getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar
 • Model nr.3 - Getuigschrift van erkenning van een wapenverzameling of privémuseum
 • Model nr.4 - Vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
 • Model nr.5 - Wapendrachtvergunning
 • Model nr.6 - Voorlopig getuigschrift van inschrijving (art. 17 Wapenwet)
 • Model nr.7 - Getuigschrift van bijzondere erkenning voor beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke/culturele/niet-commerciële aard met vuurwapens (art. 6, §2 Wapenwet)
 • Model nr.9 - Bericht van overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter
 • Model nr.10 - Formulier van inbeslagname/vrijwillige afstand/inbewaargeving
 • Model nr.11 - Bericht van overdracht of verkoop van een vuurwapen door een erkende wapenverzamelaar.

De formulieren, afgegeven overeenkomstig hun oud model, blijven evenwel geldig binnen de perken opgenomen in de wapenwet. De modellen die reeds werden uitgereikt, moeten dus niet vervangen worden. 

Invoering van een registratie-attest (model 9) voor de buksen van de buksschutterijen

In het koninklijk besluit van 9 juli 2007 werd bepaald dat de wapens die eigendom zijn van een erkende vereniging die zich bezighoudt met statutair omschreven activiteiten van historische, folkloristische, traditionele of educatieve aard, met uitsluiting van enige vorm van sportschieten zoals bedoeld in de gemeenschapsdecreten terzake en die voldoen aan de volgende voorwaarden, vrij verkrijgbare wapens zijn.

De voorwaarden zijn:

 • het schieten gebeurt in een erkende schietstand, onder het toezicht van een wapen- of schietmeester en onder de verantwoordelijkheid van de vereniging
 • de wapens worden voorhanden gehouden en bewaard door de vereniging
 • de wapens worden enkel ter beschikking gesteld met het oog op en tijdens de statutair omschreven activiteit, aan leden van de vereniging en occasionele genodigden
 • de vereniging kondigt vooraf plaats en datum van haar activiteiten aan bij de lokale politie en de gouverneur.

Het huidige uitvoeringsbesluit bevestigt dat deze wapens niet langer vergunningsplichtig zijn. Ze worden echter wel onderworpen aan de registratieplicht. Voortaan moeten de buksschutterijen voor deze vrij verkrijgbare wapens dus een registratie-attest model 9 bezitten.
Buksschutterijen die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen een gratis registratie-attest model 9 voor hun buksschutterij aanvragen.

Voor de aankoop van een nieuwe buks kunnen de buksschutterijen voortaan gebruikmaken van dit "Model 9 - Bericht van overdracht van een buks aan een buksschutterij".

Occassioneel schieten

Meerderjarige particulieren mogen voortaan maximaal één keer per jaar een vergunningsplichtig wapen voorhanden hebben op een erkende schietstand onder de volgende voorwaarden.

 1. Deze persoon moet houder zijn van een dagkaart die is uitgereikt door de uitbater van de erkende permanente of occassionele schietstand. De dagkaart wordt opgemaakt in drie exemplaren en is enkel geldig op de schietstand waar ze werd uitgereikt gedurende dezelfde dag. De kaart wordt doorlopend genummerd. Ze vermeldt naam en adres van de occassionele schutter, datum en plaats van het gebeuren en naam en erkenningsnummer van de schietstand. De uitbater van de schietstand ondertekent de kaart en overhandigt een exemplaar aan de occassionele schutter. Hij stuurt tevens binnen zeven dagen een exemplaar naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de betrokkene en houdt een exemplaar bij.
 2. Deze persoon staat onder begeleiding van een door de uitbater aangeduide persoon die overeenkomstig artikel 11 § 4 van de wapenwet is vrijgesteld van de praktische proef. Deze persoon legt de occassionele schutter vooraf de geldende veiligheidsregels en de werking van het wapen uit. Hij stelt hem het wapen ter beschikking en ziet erop toe dat het wapen veilig gemanipuleerd wordt. Hij neemt het wapen onmiddellijk daarna terug in bezit.

Contactgegevens dienst

Wapens, Vergunningen en Rampenschade, Federale Taken
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 80
e-mail wapenvergunningen@limburg.be

Openingsuren

Je kunt op dinsdag- en donderdagvoormiddag bij ons terecht van 9 tot 12 u.

OPGELET: omwille van de coronamaatregelen is het loket momenteel gesloten. Als je vragen hebt, neem dan contact op via tel. 011 23 80 80 of via e-mail wapenvergunningen@limburg.be.

Alle personeel van deze afdeling