De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Hoofdstuk 10: voorstellen en vragen van inwoners van de provincie Limburg aan de provincieraad

Laatst aangepast donderdag, 20 januari 2022, 13.37 u.

Artikel 85

De inwoners van de provincie Limburg hebben het recht te verzoeken de door hen in een gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over de provinciale beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de provincieraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de provincieraad.
Om ontvankelijk te zijn moet het verzoek betrekking hebben op een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de provincieraad behoort en bovendien gesteund worden door ten minste 1% van het aantal inwoners van de provincie, ouder dan 16 jaar.

Artikel 86

Het in artikel 85 bedoelde verzoek moet ingediend worden met een formulier, dat de provincie ter beschikking stelt, en wordt bij aangetekende brief toegestuurd aan de provinciegriffier. Het verzoek moet de naam, de voornamen, de geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.
Het verzoek moet tevens de gemotiveerde nota bevatten waarin de voorstellen of vragen die de verzoekers op de agenda van de provincieraad willen plaatsen nader omschreven worden evenals de eventueel bijbehorende stukken die de provincieraad kunnen voorlichten.

De provinciegriffier bezorgt het verzoek onverwijld aan de deputatie en aan de voorzitter van de provincieraad. De voorzitter onderzoekt of het verzoek beantwoordt aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden gesteld in artikel 85 en aan de vormvoorschriften die in dit artikel worden vermeld.

Artikel 87

Indien het verzoek beantwoordt aan de vormvoorschriften vermeld in artikel 86 en ondertekend werd door het vereiste aantal inwoners zoals vermeld in artikel 85 van dit reglement en indien het ten minste 30 dagen voor de dag van de eerstvolgende provincieraadsvergadering op het kabinet van de provinciegriffier is toegekomen, wordt het op de agenda van de eerstvolgende provincieraadsvergadering geplaatst. Komt het verzoek later toe, dan wordt het op de agenda van de daaropvolgende provincieraadsvergadering geplaatst.

Beantwoordt het verzoek niet aan de vormvoorschriften vermeld in artikel 86 en/of werd het niet ondertekend door het bij artikel 85, laatste lid van dit reglement vereiste aantal inwoners, dan stelt de voorzitter de initiatiefnemer of de eerste ondertekenaar van het verzoek, onder opgave van redenen, in kennis van de onontvankelijkheid van het verzoek. De voorzitter geeft hiervan tevens kennis aan de provincieraad tijdens diens eerstvolgende vergadering.

Artikel 88

Alvorens het verzoek door de provincieraad wordt behandeld, wordt het onderworpen aan het voorbereidend onderzoek van de, rekening houdend met het onderwerp van het verzoek, bevoegde beleidscommissie of, indien het onderwerp van het verzoek niet toewijsbaar is aan een specifieke commissie, de eerste beleidscommissie.
De beleidscommissie neemt hierbij kennis van het verslag van de voorzitter van de provincieraad met betrekking tot de bevoegdheid van de raad over het onderwerp van het verzoek en van de eventuele voorstellen of opmerkingen die de deputatie aan een ontvankelijk verzoek wenst vast te knopen. De beleidscommissie gaat over tot een indicatieve stemming hierover.

Artikel 89

Wanneer het verzoek in de provincieraad wordt behandeld doet de raad, na kennisname van het verslag ter zake van zijn voorzitter, vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen.
Indien de voorstellen en vragen betrekking hebben op een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van de provincieraad behoort, bepaalt de provincieraad welk gevolg aan deze vragen en voorstellen wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Belastingen

Nieuws

donderdag, 15 februari 2024
Provincie Limburg werft aan!
Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Wil jij mee het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te...
vrijdag, 02 februari 2024
Phishinmail  provinciale belastingen
Momenteel zijn er frauduleuze berichten in omloop die zogenaamd afkomstig zijn van de Vlaamse overheid, met "noreply@vlaanderen.be" als afzender. Deze e-mails hebben onder andere "Algemene...
vrijdag, 15 december 2023
Is jouw onderneming al mee? E-box Enterprise
Op vrijdag 15 december zijn ongeveer 5.000 aanslagbiljetten provinciebelasting voor bedrijven verzonden. Bedrijven die voor 21 september 2023 een account in e-Box Enterprise-account hebben aangemaakt, vinden...

Provincie Limburg is ook social

Prikbord