• Start
  • Provinciale middelen

Provinciale middelen

Laatst aangepast vrijdag, 24 november 2017, 16.09 u.

Waar haalt het provinciebestuur de nodige middelen? Het merendeel komt van de belastingen. Maar dit geld stroomt rechtstreeks terug naar de burger. Het gaat immers om uitgaven voor onderwijs, cultuur, welzijn, jeugdzorg, sport, gezondheidszorg, gezinsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, landbouw, …

 

Elk jaar legt de provincieraad het budget vast om het provinciaal beleid te kunnen voeren.

Contactgegevens dienst

Afdeling Financiën, Directie Financiën
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Alle personeel van deze afdeling

  • Start
  • Provinciale middelen