De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Video's

Webinar “Plannen na corona"

Laatst aangepast dinsdag, 17 november 2020

Tijdens het webinar “Plannen na corona” op 17 november 2020 werd het resultaat toegelicht van het onderzoek dat de provincie, samen met TomorrowLab, voerde naar de effecten van COVID-19 en de uitdagingen die dat met zich meebrengt voor onze fysieke leefomgeving.

Eerst stelde Dorothy Mingneau (innovation designer bij TomorrowLab) de inspiratiebrochure “Plannen na corona. 10 aanbevelingen voor een lokaal ruimtelijk beleid” voor en hoe deze tot stand gekomen is. Daarna gaven Ann Steegmans (manager plannen en vergunningen bij de stad Sint-Truiden) en Veronique Claessens (directeur ruimtelijke ontwikkeling bij de stad Genk) via concrete voorbeelden aan hoe een lokaal bestuur de aanbevelingen in de praktijk kan omzetten.

Tot slot toonde Frank Jaspers (oprichter en bestuurder van Depot des Arts) hoe je als architect de aanbevelingen tastbaar kunt maken in bouw- of andere ruimtelijke projecten.

Deze functionaliteit is uitgeschakeld door je cookie policy instellingen.
Je kunt deze instellingen aanpassen op de cookie policy pagina.

De provincie onderzocht, samen met TomorrowLab, de effecten van COVID-19 en de uitdagingen die dat
met zich meebrengt voor onze fysieke leefomgeving. Het resultaat van dat onderzoek is de inspiratiebrochure"Plannen na corona. 10 aanbevelingen voor lokaal ruimtelijk beleid".

Om deze inspiratiebrochure bekend te maken en iedereen aan te zetten om creatief aan de slag te gaan met de aanbevelingen en goede praktijken te delen, organiseerde de provincie het webinar “Plannen na corona” op 17 november 2020 van 12.30 tot 13.30 u.

Eerst stelde Dorothy Mingneau (innovation designer bij TomorrowLab) de inspiratiebrochure “Plannen na corona. 10 aanbevelingen voor een lokaal ruimtelijk beleid” voor en hoe deze tot stand gekomen is.
Daarna gaven Ann Steegmans (manager plannen en vergunningen bij de stad Sint-Truiden) en Veronique Claessens (directeur ruimtelijke ontwikkeling bij de stad Genk) via concrete voorbeelden aan hoe een lokaal bestuur de aanbevelingen in de praktijk kan omzetten.
Tot slot toonde Frank Jaspers (oprichter en bestuurder van Depot des Arts) hoe je als architect de aanbevelingen tastbaar kunt maken in bouw-of andere ruimtelijke projecten.

176 deelnemers volgden het webinar.

Tijdens het webinar werden 2 interactievepoll-vragengesteld aan de deelnemers. De resultaten zie je in onderstaande lijsten.

Vraag - Wat is voor jou persoonlijk het meest van toepassing sinds de uitbraak van de coronacrisis?

43 % - Ik apprecieer nog meer het toegankelijk groen in de buurt.
28 % - Ik laat meer goederen leveren aan huis.
10 % - Ik heb nood aan een (tijdelijke) werkruimte in huis. 
9 % - Ik koop meer voeding lokaal.
6 % - Ik maak meer verplaatsingen met de fiets. 
3 % - Ik heb meer behoefte aan privébuitenruimte, zoals een eigen tuin of terras.

Bij het lage percentage van de “de behoefte aan privébuitenruimte” kwam de bedenking dat degene die nood hebben aan een tuin of terras (of aan meer ruimte) mogelijk niet tot de doelgroep en deelnemers van dit webinar behoren.

Vraag - Welke aanbeveling moet volgens jou prioritair op de agenda staan?

42 % - Bewaar de open ruimte en voorzie toegankelijk groen in elke buurt.
20 % - Investeer in de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte.
11 % - Stimuleer verweving en vernieuwing in stads-en dorpskernen. 
8 % - Geef ruimte aan fietsers. 
5 % - Werk aan woonkwaliteit. 
4 % - Ondersteun korteketenvoedselproductie. 
3 % - Activeer en hergebruik bestaande ondernemingsruimte.
3 % - Zet in op betaalbaar wonen. 
2 % - Faciliteer kleinschalige woon-zorgvoorzieningen. 
1 % - Streef naar nabijheid van basisvoorzieningen. 

Terwijl de aanbevelingen en de voorbeeldprojecten de revue passeerden tijdens het webinar, werden in de chatfunctie een aantal bedenkingen, suggesties en aanvullingen gedaan.

  • Naast toegankelijk groen is er in de zomer ook een duidelijke behoefte gebleken aan toegankelijk water om te recreëren (in combinatie met meer hittegolven).
  • Water - als het ware “het goud van de toekomst” - is een belangrijke uitdaging in de ruimtelijke ordening. Oplossingen voor de verdrogingsproblematiek zijn niet alleen het terugdraaien van verharding in stedelijke omgevingen maar ook het herstellen van de sponswerking van het buitengebied en onze valleisystemen.
  • Ingroenen van woonkernen is een aandachtspunt om hitte-eilanden (als gevolg van opwarming) in de woonzones te mitigeren.
  • Sociale cohesie is ook een aandachtspunt.
  • Opleggen van een aantal verplichte vierkante meters "beweeg-ruimte" bij nieuwe ontwikkelingen (ruimte die uitnodigt om te bewegen).
  • De “Duurzaamheidsmeter Wijken” helpt om op een onderbouwde en objectieve manier in kaart te brengen wat een duurzame wijk inhoudt. Je kunt hiermee zowel tijdens de locatiekeuze als in de ontwerpfase de duurzame aspecten van een wijk meten en monitoren. https://do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken 
  • Mogelijk/hopelijk vormt corona een aanleiding tot meer sensibilisering en bewustmaking van de burger m.b.t. de met de (verontrustende) massale verkiezeling/verharding van (voor)tuinen en steriele aanpak van de omgeving bij private woningen.
  • Er is vandaag voldoende kennis om privébuitenruimte of het nodige buurtgroen te kwantificeren en hard te maken in regelgeving.

Specifiek rond de voorgestelde projecten in St-Truiden kwamen er vragen of er normen gehanteerd werden rond parkeren, buurtgroen en privébuitenruimte. Hiervoor kan verwezen worden naar de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.