De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie Limburg roept twee nieuwe erfgoedsubsidies in het leven: voor uitzonderlijke investeringsprojecten en voor kleinere projecten en beperktere investeringen

Laatst aangepast woensdag, 21 maart 2018

Vandaag keurde de provincieraad twee nieuwe subsidiereglementen goed waarmee het provinciebestuur een stimulans biedt aan publieksgerichte projecten en investeringen die het Limburgse onroerend erfgoed herwaarderen, ontsluiten, herbestemmen of beheren in een brede context. Eén subsidie dient voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen, één gaat op zoek naar uitzonderlijke investeringsprojecten.

“Het provinciebestuur heeft het Limburgse erfgoed altijd beschouwd als een bron van authenticiteit, verbondenheid en samenwerking. Investeringen in erfgoed doen duidelijk veel meer dan het erfgoed bewaren. Ze versterken ons maatschappelijk weefsel, ze maken ons bewuster van wie we zijn en maken ons creatiever, innovatiever en weerbaarder,” legt gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens uit.

Erfgoedprojecten kunnen de sector inspireren én het toerisme stimuleren  

“Investeringen in erfgoed inspireren ons om onze eigenheid uit te spelen naar het heden en de toekomst. Daarom zijn investeringen in erfgoed uitzonderlijk belangrijk. Wat is een regio zonder identiteit? Waar moet een bedrijf zich vestigen als het zich niet kan verbinden met de identiteit van een regio?”, verduidelijkt gedeputeerde Igor Philtjens de beslissing om twee nieuwe subsidies te lanceren. 

Het is van 2013 geleden dat het provinciebestuur nog een vergelijkbaar subsidiereglement voor erfgoedprojecten hanteerde. Van 2010 tot 2013 was er E-xtra met subsidies voor projecten en investeringen die kaderden binnen de regionale masterplannen voor erfgoed.
Sindsdien waren er ook nog beperktere subsidies voor kleiner historisch erfgoed en voor activiteiten die pasten binnen grotere thematische projecten, zoals de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog in het project Limburg 1914-1918.
Nu zijn er dus twee nieuwe reglementen. Een voor "projecten onroerend erfgoed", met daaronder ook ruimte voor kleinere investeringen, en E-xtra² voor "onderscheidende investeringsprojecten".

“Met deze subsidies willen we meer initiatieven stimuleren die cultuur, erfgoed en toerisme verbinden en naar unieke producten vertalen,” vertelt gedeputeerde Igor Philtjens.

Gespreid over 2018, ’19 en ’20 is er nu in totaal 1.746.928,98 euro gereserveerd voor de uitzonderlijke investeringsprojecten. Voor het nieuwe subsidiereglement voor projecten onroerend erfgoed en kleinere investeringen is er jaarlijks 155.000 euro voorzien voor dezelfde periode. 

Subsidie voor beperktere investeringen en projecten onroerend erfgoed

Het reglement voor onroerend-erfgoedprojecten verleent een subsidie tot 25.000 euro aan projecten en investeringen die erop gericht zijn het Limburgse onroerend erfgoed tijdelijk of langdurig te ontsluiten, te onderzoeken, te bewaren of te verzorgen.

Voor deze aanvragen zijn er jaarlijks twee indiendata, 1 april (uitzonderlijk uitgesteld naar 30 april voor de allereerste ronde) en 1 oktober. De Limburgse Commissie Onroerend Erfgoedbeleid formuleert hierop een advies aan de deputatie over de toekenning en het bedrag van de subsidie.

E-xtra²: subsidie voor onderscheidende investeringsprojecten: van idee over begeleiding tot uitvoering

Het meest tot de verbeelding sprekende reglement is dat voor investeringsprojecten van meer dan 650.000 euro.

Het provinciebestuur gaat op zoek naar unieke projecten die willen investeren in een permanente en publieksgerichte infrastructuur of inrichting voor de herwaardering, de ontsluiting, de herbestemming, het beheer van onroerend erfgoed op een bovenlokaal niveau.

“We willen mee nieuwe hefboomprojecten lanceren die het toerisme verhogen en bijdragen tot een duurzame ontsluiting van erfgoed. Geïntegreerde projecten krijgen voorrang. Met de klemtoon op innovatie en duurzaamheid”, aldus gedeputeerde Igor Philtjens.

Indiendata en flow

Voor E-xtra² zijn er twee indiendata per jaar, op 30 april en op 1 oktober. Voor 2018 is de eerst mogelijke indiendatum 1 oktober 2018.

Een project indienen gebeurt voor dit reglement in twee fasen.

  1. In een eerste fase formuleert de commissie een advies aan de deputatie over welke projecten in aanmerking komen voor subsidiëring. De geselecteerde projecten komen op de shortlist en krijgen een subsidie van maximaal 20.000 euro en inhoudelijke begeleiding van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed om het dossier verder uit te werken tot een realistisch, concreet en uitvoerbaar project.
  2. In de tweede fase beoordeelt de commissie de ingediende projectdossiers en adviseert ze de deputatie over al dan niet goedkeuring en het bijhorende subsidiebedrag.

Het totaalbedrag van de investeringen in deze aanvragen moet meer dan 650.000 euro bedragen, waarvan de provincie maximaal 60 % voor haar rekening kan nemen. Andere overheden en partners nemen het saldo voor hun rekening.

Praktisch: deadlines 

  • De deadlines voor subsidieaanvragen beperkte investeringen en projecten is telkens op 1 april en 1 oktober. Gezien de lanceringsdatum van dit reglement, verschuift de eerste deadline uitzonderlijk naar 30 april 2018.
  • De deadlines voor uitzonderlijke investeringsprojecten ligt telkens op 30 april en 1 oktober, met als eerste deadline voor dit jaar 1 oktober 2018.

Alle info over het reglement vind je op www.pcce.be.