De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...
Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg

Voorstelling doelstellingen beleid 2014

vrijdag, 22 november 2013

Vanaf 2013 stellen de deputatie en de gouverneur het beleid voor deze legislatuur op een andere manier voor. Tijdens deze legislatuur zullen zij samen streven naar een Eén, Sterk, Sociaal, Duurzaam Limburg.

Deze doelstelling vormt de rode draad tijdens de besprekingen over het budget voor 2014 en het beleid voor 2013-2018.

Overzicht

 De novemberzittingen zijn openbaar. Je bent méér dan welkom om de zittingen bij te wonen (telkens om 17 u.).

Rede van de gouverneur

De Stad Limburg, een pleidooi voor meer stedelijkheid en samenwerkingOp 23 oktober startten de novemberzittingen van de provincieraad. Gouverneur Herman Reynders opende de zitting met zijn rede: “De Stad Limburg, pleidooi voor meer stedelijkheid en samenwerking”. Een eerder gewaagde titel om inspirerende voorzetten te geven en een discussie op gang te brengen over de toekomst van Limburg. Grootste drijfveer hierbij zijn de volgende generaties, de jongeren van morgen. Ook zij moeten kunnen wonen en leven in een regio die misschien niet alles, maar toch veel te bieden heeft.

Denken in stedelijkheid kan nuttige antwoorden geven op essentiële vragen van morgen én kan ons daardoor een geweldige voorsprong geven op andere regio’s. Met zijn 850.000 inwoners zijn we meteen de grootste stad van Vlaanderen. Maar wat mensen verbindt, bindt hen ook! De toekomst van Limburg heeft een naam: “samenwerken”. Community formation is essentieel, maar daarvoor moet iedereen bereid zijn om te denken en te handelen in het Limburgs belang. Denken als één stad: de stad Limburg!

Lees de volledige rede.

Budget 2014

Budget 2014 - Meerjarenplan 2014-2019De goedkeuring van het budget 2014 is het doel van deze provincieraadszittingen omdat de uitvoering van het provinciale beleid afhankelijk is van de beschikbare middelen.
Gedeputeerde Frank Smeets gaf bij de start van de Novemberzittingen een toelichting bij de beleidsnota 2014 (budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019) .

Beleidsnota 2014 bestaat uit drie publicaties:

Sterk Limburg

Sterk LimburgVan Limburg opnieuw een sterk Limburg maken is dé prioriteit van het provinciebestuur.

Alle krachten en middelen worden ingezet om onze regio uit de crisis te halen.

Hoe de deputatie dit Sterk Limburg concreet wil verwezenlijken vind je terug in de Beleidsnota 2014: Sterk Limburg

Sociaal Limburg

Sociaal LimburgLimburg is ook sociaal. Door de economische crisis en de toenemende vergrijzing staat onze provincie voor grote sociale uitdagingen.

Het provinciebestuur wil het verschil maken op sociaal vlak. Scherpe keuzes en doelstellingen zijn hier nodig.
Zorg voor zorg, samenwerking met lokale actoren, toegankelijk maken van zorgaanbod voor alle Limburgers en blijven focussen op integratie zijn de kernbegrippen.

Hoe de deputatie dit Sociaal Limburg wil uitvoeren vind je terug in de Beleidsnota 2014: Sociaal Limburg.

Duurzaam Limburg

Duurzaam LimburgLimburg is voortrekker op het vlak van duurzaamheid.

De provincie wil haar ambitie om klimaatneutraal te worden in 2020 waarmaken. Naast de Limburgse biodiversiteit beschermen wil het provinciebestuur ook de economische impact van duurzaamheid versterken. Maar elke Limburger stimuleren tot duurzaamheid is haar grootste prioriteit.

Hoe de deputatie tot een Duurzaam Limburg wil komen vind je terug in de Beleidsnota 2014: Duurzaam Limburg.

Eén Limburg

Een LimburgNaast materiële bekommernissen bestaat het leven ook uit een zoektocht naar zingeving en geborgenheid. Het provinciebestuur wil, vanuit de doelstelling Eén Limburg, inspelen op die nood aan verbinden en betrokkenheid.

De Limburgse steden en gemeenten geven het meest invulling aan die behoefte tot betrokkenheid, met steeds meer taken en complexe uitdagingen tot gevolg. Daarom wil het provinciebestuur zich profileren als vraaggestuurde dienstverlener voor de lokale besturen.
De relatie tussen provincie en Limburgse steden en gemeenten is gebaseerd op evenwaardig partnerschap.

Meer over Eén Limburg, vanuit het verleden naar de toekomst en vanuit Limburg tot over de grenzen heen, vind je terug in de Beleidsnota 2014: Eén Limburg.

Stemming budget

De beleids-en beheercyclus (BBC) - die moet ingevoerd worden door de lokale besturen vanaf 1 januari 2014 - wijzigt het provinciale financieel beheer grondig. Dit moet straks leiden tot meer eenduidigheid tussen de verschillende overheden, meer budgettaire transparantie en een gegarandeerd gezond beheer van onze financiën.
Eenduidigheid bestaat erin dat gemeenten, ocmw’s en provincies voortaan  werken volgens eenzelfde financieel systeem.

Een gezond beheer ligt verankerd in twee normen waaraan de provincie op financieel gebied moet voldoen:

  • jaarlijks over een positief resultaat op kasbasis beschikken zodat aan alle verplichtingen kan worden voldaan
  • aan het einde van de planningsperiode beschikken over een positieve auto-financieringsmarge zodat de overschotten op het exploitatiebudget volstaan voor de afbetaling van de schulden van opgenomen leningen.

Rekening houdend met deze normen en de gewijzigde omgeving (de interne staatshervorming, de sterk gewijzigde economische situatie in Limburg) heeft de deputatie het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 opgemaakt.
Na bespreking tijdens de novemberzittingen werden het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd door de provincieraad in de zitting van 22 november 2013.

Meer informatie over het budget en de meerjarenplanning vind je terug via www.limburg.be/budget.

Bouw mee aan limburg.be
naar het online platform Limburg in cijfers
Adressenbestand

Nieuws

woensdag, 10 april 2019
Bouw mee aan Limburg.be van morgen
Afgelopen zomer en de voorbije weken liepen er verschillende online oefeningen om in kaart te brengen waarvoor bezoekers onze websites gebruiken en hoe ze de taken groeperen. Met het eindresultaat van...
vrijdag, 05 april 2019
Limburg Lezingen - Martin Kotthaus - Impact Brexit op Euregio
In de reeks Limburg Lezingen verhuizen we uitzonderlijk naar zaterdag 4 mei èn naar het cultuurcentrum Hasselt met een avond die inspeelt op kwesties en vragen die vandaag leven en die in de aanloop...
maandag, 03 december 2018
Groepsfoto nieuwe provincieraad
In de Limburgse provincieraad zetelen vanaf de provincieraadsverkiezingen van oktober 2018, 31 provincieraadsleden.  De CD&V, N-VA en de Open VLD vormen momenteel de meerderheid. Het...