De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Nieuwe Europese regels voor neutralisatie

Op 19 december 2015 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de Uitvoeringsverordening 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn. Deze verordening wijzigt vanaf 8 april 2016 een aantal regels voor wie geneutraliseerde wapens wenst te verwerven of over te dragen.
De verordening voert in de ganse EU een aantal uniforme regels in.

  • De verordening legt technisch vast welke metaalbewerkingen op een wapen moeten worden uitgevoerd opdat het kan worden erkend als geneutraliseerd.
  • De verordening bepaalt dat op een wapen dat volgens deze regels geneutraliseerd is voortaan een teken zal worden aangebracht dat bestaat uit de volgende cijfer- en lettercombinatie: de letters EU/ gevolgd door de officiële internationale code van het land waar de neutralisatie gebeurde (voor België dus BE)/ gevolgd door het logo van de dienst die de neutralisatie uitvoerde (voor België dus de Proefbank voor vuurwapens te Luik)/gevolgd door het jaar van onbruikbaarmaking. Deze stempel vervangt vanaf 8 april de proefbankstempel met de gekroonde leeuw.
  • Tevens zal de Proefbank naast het aanbrengen van deze stempel een certificaat van onbruikbaarmaking afleveren aan de betrokkene met een EU-logo en het Logo van de Proefbank. De eigenaar van het onbruikbaar gemaakte vuurwapen bewaart het certificaat ten allen tijde. Het certificaat moet bij een overdracht van het geneutraliseerde wapen steeds worden meegegeven aan de nieuwe eigenaar.
  • Deze neutralisaties zullen in gans de EU erkend worden. Wapens die in een andere EU-lidstaat conform deze regels zijn geneutraliseerd en die dus het bovenvermelde teken bevatten op het wapen en die vergezeld zijn van het vermelde certificaat van onbruikbaarmaking zullen vanaf 8 april ook in ons land aanvaard worden als geneutraliseerd.

De verordening bevat tevens een aantal overgangsmaatregelen.

  • Zo blijven de wapens die reeds in het verleden door de Belgische Proefbank geneutraliseerd werden (en die dus de proefbankstempel met de gekroonde leeuw dragen) vrij zolang zij in het bezit blijven van de huidige eigenaar. Personen die een geneutraliseerd wapen in hun bezit hebben, moeten dus niet terug naar de Proefbank zolang zij het wapen gewoon verder zelf in bezit willen houden. Indien deze wapens naar een andere lidstaat worden overgebracht of indien ze in België worden overgedragen aan iemand anders moeten ze voorafgaand aan de overdracht of overbrenging wel naar de Proefbank gebracht worden en zal de nieuwe markering worden aangebracht. Het is dus verboden om een wapen dat werd geneutraliseerd door de Belgische Proefbank voor 8 april 2016 over te dragen naar iemand anders of over te brengen naar het buitenland zonder voorafgaand naar de Proefbank te gaan voor het aanbrengen van de nieuwe markering.

Contactgegevens dienst

Wapens, Vergunningen en Rampenschade, Federale Taken
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 80
e-mail wapenvergunningen@limburg.be

Openingsuren

Je kunt op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag terecht aan het loket van de dienst Wapens van 9 tot 12 u.

naar het online platform Limburg in cijfers
Provincie Limburg Opleiding en Training
Wapen

Nieuws

vrijdag, 12 juni 2020
Grote fietsenquête
Waarom neem jij de fiets? Of waarom laat jij de fiets aan de kant staan? Wat vind je van technologie en fietsen? Het provinciebestuur is benieuwd naar jouw motivatie en hindernissen om de fiets te nemen....
vrijdag, 05 juni 2020
Op 3 juni gaf de Nationale Veiligheidsraad groen licht voor fase 3 van de exitstrategie. Aansluitend op deze versoepelingen zijn de betrokken burgemeesters, Fedasil en het Rode Kruis overeengekomen om...
woensdag, 20 mei 2020
Overzichtskaart stroomgebieden met captatieverbod in Limburg vanaf 21 mei 2020
Na een natte periode met overvloedig veel regen in februari en begin maart, is het nu al een hele tijd aanhoudend droog. Voor een aantal waterlopen is de situatie vandaag zelfs al vergelijkbaar met...