De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Nieuwe Europese regels voor neutralisatie

Op 19 december 2015 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie de Uitvoeringsverordening 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn. Deze verordening wijzigt vanaf 8 april 2016 een aantal regels voor wie geneutraliseerde wapens wenst te verwerven of over te dragen.
De verordening voert in de ganse EU een aantal uniforme regels in.

  • De verordening legt technisch vast welke metaalbewerkingen op een wapen moeten worden uitgevoerd opdat het kan worden erkend als geneutraliseerd.
  • De verordening bepaalt dat op een wapen dat volgens deze regels geneutraliseerd is voortaan een teken zal worden aangebracht dat bestaat uit de volgende cijfer- en lettercombinatie: de letters EU/ gevolgd door de officiële internationale code van het land waar de neutralisatie gebeurde (voor België dus BE)/ gevolgd door het logo van de dienst die de neutralisatie uitvoerde (voor België dus de Proefbank voor vuurwapens te Luik)/gevolgd door het jaar van onbruikbaarmaking. Deze stempel vervangt vanaf 8 april de proefbankstempel met de gekroonde leeuw.
  • Tevens zal de Proefbank naast het aanbrengen van deze stempel een certificaat van onbruikbaarmaking afleveren aan de betrokkene met een EU-logo en het Logo van de Proefbank. De eigenaar van het onbruikbaar gemaakte vuurwapen bewaart het certificaat ten allen tijde. Het certificaat moet bij een overdracht van het geneutraliseerde wapen steeds worden meegegeven aan de nieuwe eigenaar.
  • Deze neutralisaties zullen in gans de EU erkend worden. Wapens die in een andere EU-lidstaat conform deze regels zijn geneutraliseerd en die dus het bovenvermelde teken bevatten op het wapen en die vergezeld zijn van het vermelde certificaat van onbruikbaarmaking zullen vanaf 8 april ook in ons land aanvaard worden als geneutraliseerd.

De verordening bevat tevens een aantal overgangsmaatregelen.

  • Zo blijven de wapens die reeds in het verleden door de Belgische Proefbank geneutraliseerd werden (en die dus de proefbankstempel met de gekroonde leeuw dragen) vrij zolang zij in het bezit blijven van de huidige eigenaar. Personen die een geneutraliseerd wapen in hun bezit hebben, moeten dus niet terug naar de Proefbank zolang zij het wapen gewoon verder zelf in bezit willen houden. Indien deze wapens naar een andere lidstaat worden overgebracht of indien ze in België worden overgedragen aan iemand anders moeten ze voorafgaand aan de overdracht of overbrenging wel naar de Proefbank gebracht worden en zal de nieuwe markering worden aangebracht. Het is dus verboden om een wapen dat werd geneutraliseerd door de Belgische Proefbank voor 8 april 2016 over te dragen naar iemand anders of over te brengen naar het buitenland zonder voorafgaand naar de Proefbank te gaan voor het aanbrengen van de nieuwe markering.

Contactgegevens dienst

Wapens, Vergunningen en Rampenschade, Federale Taken
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 63
fax 011 24 92 42
e-mail wapenvergunningen@limburg.be

Openingsuren

Je kunt op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag terecht aan het loket van de dienst Wapens van 9 tot 12 u.

Wapen

Nieuws

woensdag, 07 augustus 2019
Bus van De Lijn stopt aan het Pukkelpopterrein
Als festivalganger begint het vast al te kriebelen … Pukkelpop komt dichterbij! Je bent misschien al bezig met het ideale dagprogramma te plannen of brainstormt over je mooiste outfit. Maar heb je...
vrijdag, 26 juli 2019
Overzicht gebieden met captatie- en recreatieverbod
Door het warme weer van de afgelopen dagen neemt de kans op bloei van blauwalgen toe, vooral op stilstaand of traag stromend water. Op 23 en 24 juli werden op het kanaal Bocholt-Herentals en het...
maandag, 03 juni 2019
Lesgever legt wetgeving uit aan een volle zaal geïnteresseerden
Tweejaarlijks organiseert het provinciebestuur vier gratis infosessies voor groepsleiders, wegkapiteins en gemachtigd signaalgevers. Zij begeleiden respectievelijk groepen voetgangers of ruiters, groepen...