De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Projecten

De Cel Gebiedsontwikkeling is in eerste instantie opgericht om het ruimtelijk beleid van de provincie Limburg uit te voeren. Uiteraard moeten alle projecten dan ook passen binnen het beleidskader van het Ruimtelijk Structuurplan Limburg. Twee belangrijke kerntaken komen daarbij duidelijk naar voren.

Betaalbare woonzones creëren

Provincie Limburg wil samen met de Cel Gebiedsontwikkeling vooral inzetten op "betaalbaar wonen"

  • door lokale overheden positief te ondersteunen zodat ze hun woonbeleid effectief kunnen realiseren
  • door deskundige begeleiding te garanderen om het beleid optimaal af te stemmen op de vele noden en initiatieven op het vlak van stadsontwikkeling, welzijn, enz.

Regionale bedrijfssites ontwikkelen

Daarnaast biedt de Cel Gebiedsontwikkeling de nodige ondersteuning om regionale bedrijventerreinen duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor werkt de organisatie nauw samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) en/of de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).

Steeds in constructief overleg

De provincie Limburg wenst systematisch in overleg te treden met de betrokken partners

  • om samen af te wegen of een project al dan niet kadert binnen het vooropgestelde beleid
  • om samen te bepalen of de Cel Gebiedsontwikkeling een meerwaarde kan betekenen in de realisatie
  • om samen te bekijken of de participatie van andere overheden of partners al dan niet opportuun is.

Contactgegevens dienst

Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen.

Nieuws

vrijdag, 23 november 2018
De provincie Limburg startte een nieuw initiatief provincie Limburg, POHL (Provinciaal Overleg Handhaving Limburg). Deze bijeenkomst voor alle handhavers milieu en ruimtelijke ordening moet leiden tot...
woensdag, 12 september 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen
Het debatplatform www.welklimburgwiljij.be bestaat ruim een half jaar. Met de vraag “Welk Limburg wil jij?” nodigen we iedereen uit om mee na te denken over de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie....
vrijdag, 27 juli 2018
Beelden van het ontwerp
De UHasselt, stad Hasselt, provincie Limburg hebben samen met de Vlaamse Bouwmeester het ontwerp van David Kohn en Bovenbouw gekozen voor de herbestemming van de Begijnhofsite. Het ontwerp moest aan...