De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Bosgroep Limburg

Genk

Bosbeheerwerken Kattevennen

Moeten bossen beheerd worden?

Bomen en bossen moeten gekoesterd worden! Ze produceren zuurstof, zuiveren lucht, zorgen voor ontspanning en brengen leven in de buurt.

Onze Kempische bossen bestaan grotendeels uit grove dennen die voornamelijk uit economische belang werden aangeplant om in de mijnen te gebruiken als stuthout. Na de sluiting van de mijnen verdween hun economisch belang en werden ze nauwelijks beheerd. Hierdoor bleven de dennen achter met een kleine kruin.
Door lichtgebrek in deze dichte bossen is er nauwelijks een kruiden- en struiklaag, enkel een homogeen bos van grove dennen.

Door te dunnen, komt er nieuw leven in het bos: op de vrijgekomen krijgen nieuwe struiken en bomen ook een kans en plaats en kunnen de toekomstbomen (gemarkeerd met blauwe verf) beter groeien. Op plaatsen waar dunnen geen verbetering kan bieden, worden alle bomen gekapt in stroken of open plekken. Op deze plekken mag spontaan jong bos ontwikkelen, waardoor een gelaagd, gevarieerd en weerbaar bos ontstaat.

Bosverjonging en aanplanten!

Via www.bosgroeplimburg.be/kattevennen kun je een "interactieve" kaart raadplegen. Door links in de kolom op de bestanden of op de gekleurde vlakken te klikken, krijg je meer informatie over het uitgevoerde beheer.

Na de dunning werden in de paarse percelen (zie kaart) in totaal 364 groepen van zomereik en wintereik met hazelaar als begeleidende soort, winterlinde, boskers, beuk, haagbeuk en gewone esdoorn geplant. Verder snoeide men de mooiste zomereiken op, zodat deze kunnen uitgroeien tot dikke bomen met kwaliteitshout.

Naast deze groepen plantte men ook 3.565 loofbomen gespreid aan (oranje percelen op kaart), vooral om de biodiversiteit te bevorderen. Er werd vooral onder scherm van grove den aangeplant, met schaduw verdragende soorten zoals winterlinde, haagbeuk, beuk en gewone esdoorn.

Om de jonge bomen te beschermen tegen veeg- en vraatschade voorzagen we ze van een wildbeschermingskoker van 120 cm hoogte. Omdat we bij de beuken minder vraatschade vrezen, volstond hier een spiraal rond de stam om schuurschade te vermijden. Er werd geen herbicide voor het bestrijden van Amerikaanse vogelkers gebruikt.

In de gele en groene percelen (zie kaart) werden plekken oude dennen gekapt om plaats te maken voor natuurlijke verjonging van grove den. Dit resulteert in een bos met meer variatie, vooral in leeftijd. Tegelijkertijd wordt zo een volgende generatie dennenbossen en dennenhout gewaarborgd.

Op deze locaties waren in juni 2017 de eerste gekiemde jonge dennetjes al goed zichtbaar. Om concurrentie met Amerikaanse vogelkers te vermijden werd de arbeidersploeg van de Bosgroep Limburg ingezet om de zaailingen ervan met de hand uit te trekken. Indien dit tijdig gebeurt, gaat dit eenvoudig en snel. 

Dunnen en heraanplanten gebeuren niet louter uit economische overwegingen. Door het dunnen, kunnen de bomen die overblijven beter uitgroeien en ouder worden. De ecologie krijgt een boost door meer variatie aan boomsoorten en -leeftijden. Het eentonig beeld van naaldhoutbossen wordt doorbroken. Een gevarieerd bos is weerbaarder tegen de klimaatveranderingen. Ook bosbezoekers zullen genieten van deze mozaïekbossen. Want geef toe, wat is er aangenamer dan een verrassend en gevarieerd groen landschap?

Aanleg autostrade

Centraal in het gebied (zwarte balk op de interactieve kaart) werd er ook een autosnelweg aangelegd. Geen autosnelweg voor voertuigen maar voor Europees beschermde diersoorten zoals de gladde slang, de rugstreeppad en verschillende zeldzame vlinders, sprinkhanen en vogels.

Deze soorten hebben een voorkeur voor droge, zon beschenen plekken (droge heiden, droge graslanden, open plekken, bosranden ) afgewisseld met schaduwrijke plekjes.

Door een corridor te kappen, ontstaat een noodzakelijke verbinding tussen het open gebied onder de hoogspanning met het heideterrein en het jeneverbessenbos. Hierdoor kunnen deze soorten zich verplaatsen tussen de leefgebieden. Een mengeling van open, zandige plekjes, naast een dichte begroeiing van heide en gras met verspreid bomen en struiken vormen een ideaal leefgebied.

Beheerplan en FSC

De bossen van de stad Genk zijn opgenomen in een uitgebreid bosbeheerplan. De uitgevoerde beheerwerken zijn voorzien om de doelstellingen van dit plan te bereiken.

De bossen van stad Genk zijn FSC®-gecertificeerd, hetgeen vereist dat deze bossen op een duurzame manier beheerd worden.

Werken afgerond, en nu?

Alle werken zijn intussen afgerond. In het voorjaar van 2018 werden in totaal 12.000 inheemse loofbomen terug aangeplant in het gebied. Dat is meer dan er werden gekapt.

Nu laten we deze bossen voor minstens 6 jaar met rust. Wel worden de aangeplante bomen verder opgevolgd en indien nodig vrijgesteld (hinderend onkruid/andere bomen verwijderd) zodat deze jonge boompjes de meest optimale groeikansen krijgen. 

Info

Voor vragen over het beheer, kun je terecht bij:

  • Patrick Meesters (Bosgroep Limburg), tel. 011 23 83 23
  • Pascal Vanhees (Bosgroep Limburg), tel. 011 23 83 74
  • Jan Appermont (ANB), gsm 0499 59 33 03
  • Rik Libot (Stad Genk), tel. 089 65 46 15.