De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

2014-02-26 Sociale tewerkstelling voor onderhoud fietsroutenetwerk

Limburg staat erom bekend dé fietsprovincie bij uitstek te zijn. Ze is een pionier met betrekking tot het alom gekende knooppuntensysteem dat intussen is uitgegroeid tot een sterk toeristisch uithangbord voor onze provincie. Om haar sterke positie als fietsprovincie te kunnen handhaven, investeert de provincie sedert jaren intensief in de kwaliteit en beleving van het fietsroutenetwerk. Naast de ondersteuning van infrastructurele investeringen heeft de provincie de afgelopen jaren ook ingezet op het onderhoud van het routenetwerk. “Om het toenemende succes van het fietsroutenetwerk te kunnen bestendigen, is het van groot belang te blijven investeren in een continu en degelijk onderhoud van het fietsroutenetwerk en de omgeving”, aldus gedeputeerde van Toerisme en Cultuur Igor Philtjens.

“Zeven jaar op rij ‘Fietsprovincie van het Jaar’ en 2 miljoen fietsers per jaar: dat moet je verdienen”, beseft gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens. “Limburg kan maar Fietsparadijs blijven als we het hoge kwaliteitspeil van ons fietsroutenetwerk kunnen behouden. We moeten er dan ook voor blijven zorgen dat onze fietspaden comfortabel, goed onderhouden en veilig zijn.”

Door Sociaal Tewerkstellingscentrum De Biehal vzw en Arbeidscentrum De Wroeter vzw worden sinds 2006 twee onderhoudsploegen ingezet voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten op en in de omgeving van het fietsroutenetwerk. “De taak van de sociale tewerkstellingsploegen bestaat erin aanvullende werkzaamheden uit te voeren die ondersteunend werken ten aanzien van de eigenlijke wegbeheerders. Deze onderhoudsactiviteiten worden door de provincie Limburg op bovenlokaal niveau georganiseerd en gecoördineerd”, aldus gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens.

De permanente zorg in het onderhoud van het fietsroutenetwerk omvat het ruimen en afvoeren van zwerfvuil, het onderhouden van de signalisatie en maaiwerken gelinkt aan het netwerk. Daarnaast zorgen de ploegen voor het snoeien van overhangende takken en het detecteren en inventariseren van allerhande onvolkomenheden. “Deze werkzaamheden worden in eerste instantie uitgevoerd in functie van de doorgang en de veiligheid van de fietser”, vult gedeputeerde Philtjens aan.

De Wroeter en De Biehal: erkende sociale werkplaatsen

Sinds 2008 hebben Arbeidscentrum De Wroeter en het Sociaal Tewerkstellingscentrum De Biehal, als enige Limburgse sociale economiepromotor, een erkenning als sociale werkplaats voor het onderhoud van het fietsroutenetwerk Limburg. De erkenning zorgt ervoor dat het project inmiddels verankerd is in het Vlaamse subsidiekader. Hierdoor ontvangen de twee sociale werkplaatsen elk jaar een loonsubsidie voor vijf voltijdse doelgroepwerknemers en één begeleider.

375.000,00 euro voor het onderhoud van het fietsroutenetwerk

Om de resterende kosten te dekken is bijkomend nog 250.000,00 euro nodig. Voor de periode 2014-2018 wordt een gedeelte van de kosten in het SALK-uitvoeringsplan voorzien.

Het SALK-uitvoeringsplan geeft immers aandacht aan  het consolideren van lopende investeringsdossiers, zoals het onderhoud van toeristisch-recreatieve infrastructuur. In het luik Sociale Economie mikt het SALK-uitvoeringsplan op het behoud van de tewerkstelling van doelgroepwerknemers bij Limburgse sociale tewerkstellingsplaatsen. Als gevolg van de aangekondigde bedrijfssluitingen en de verschuivingen op de arbeidsmarkt zal de tewerkstelling van kansengroepen en personen met een arbeidsbeperking de komende jaren immers extra aandacht vragen. In zijn totaliteit reserveert de Vlaamse overheid hiervoor 1,5 miljoen euro waarvan 375.000,00 euro voor het onderhoud van het fietsroutenetwerk.

Inzet van SALK-middelen en provinciale middelen 

Dankzij deze bijkomende financiering kunnen de bestaande onderhoudsactiviteiten en de bijhorende tewerkstelling gecontinueerd worden. Gedeputeerde Igor Philtjens: “Voor het onderhoud van het toeristisch fietsroutenetwerk kunnen De Biehal en De Wroeter in budgetjaar 2014 rekenen op een bijdrage van 125.000,00 euro vanuit het SALK. Het resterende saldo om tien doelgroepwerknemers en twee omkaderingspersoneelsleden te financieren wordt voorzien door de provincie Limburg. De doelgroepwerknemers kunnen zo blijven bijgedragen aan de toeristische meerwaarde van het fietsroutenetwerk voor de regio Limburg.”