De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
LSX

Geïntegreerde eindproef

Module
A Het lokaal bestuur nu en morgen
B Juridisch management
C Strategisch management
D Financieel management
E HRM & Leiderschap
F Geïntegreerde eindproef

Werk gerelateerde paper en mondelinge verdediging voor jury

Vereiste competenties (begintermen)

De student heeft kennis van bestuurskundige en administratieve basisprincipes,  regelgeving en praktijk. Enkel wie het eindgetuigschrift postgraduaat Openbare Besturen wil behalen en alle overige modules uit dit postgraduaat gevolgd heeft, kan inschrijven voor deze module.

Beoogde competenties (eindtermen)

De geïntegreerde proef is niet enkel op parate kennis gebaseerd, maar vereist ook het gericht raadplegen van documentatie en andere bronnen. Studenten/leerlingen worden tot creatief en probleemoplossend denken uitgedaagd.
Door het werken aan de paper worden de schriftelijke en mondelinge vaardigheden gestimuleerd. In het bijzonder daarom wordt de paper mondeling voorgesteld en verantwoord.
De deelnemers krijgen zo de kans hun eigen leerproces te sturen (in het plannen van de aanpak van het probleem, in het organiseren en controleren van hun activiteiten, in tijdsbeheer, ...). Zij leren verworven informatie in nieuwe situaties te gebruiken en worden geconfronteerd met hun competenties.

Korte inhoud

De doelstelling van de geïntegreerde eindproef is het afleveren van een werkgerelateerde paper, waarin de opgedane kennis uit de verschillende modules van het postgraduaat verwerkt is. Door het advies en de eventuele bijsturing van de begeleider en vanuit de eigen werkomgeving, kan het uitvoeren van deze opdracht een stimulerende en motiverende werking hebben.

De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, waarbij verschillende vaardigheden bijdragen tot het eindresultaat.
De term “geïntegreerd” verwijst naar het vakken- of specialiteitenoverstijgend karakter van de proef en naar de inbreng van externe deskundigen. De deelnemer moet hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht kan uitvoeren en presenteren.

Van de deelnemer wordt een paper verwacht van ongeveer 15 tot 25 pagina’s.  De paper is vormelijk opgesteld volgens de regels van de kunst met inbegrip van een goede bronvermelding, bibliografie, motivering en analyse van het gekozen onderwerp. De afgewerkte paper wordt gepresenteerd voor een jury.  De geïntegreerde proef wordt voorgesteld aan en beoordeeld door een gemengde jury bestaande uit mensen uit de praktijk van het vakgebied en generalisten.

Begeleiding

  • Erik Accou, secretaris gemeente Ham
  • Henri Leën, secretaris OCMW Lommel

Werkvorm/methodiek

  • begeleide zelfstudie

Aantal deelnemers

Maximaal deelnemersaantal: niet van toepassing. Enkel wie ingeschreven is voor alle modules van het postgraduaat Openbare Besturen, komt in aanmerking voor begeleiding van de geïntegreerde proef