De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Limburgse deputatie keurt vergunning Circuit Zolder goed onder voorwaarden

vrijdag, 14 september 2018

Op donderdag 13 september 2018 keurde de Limburgse deputatie de aanvraag van Terlamen vzw goed voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "hervergunning Circuit Zolder", met andere woorden het verder exploiteren van het circuit gelegen te Heusden-Zolder, Terlaemen 30.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 13 augustus 2018 een unaniem gunstig advies uitgebracht. Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder was eveneens gunstig, evenals de adviezen van de overige adviserende diensten en personen.

Er wordten echter heel wat bijzondere voorwaarden opgelegd, waarbij de meeste van deze voorwaarden ingegeven zijn om enerzijds de hinder voor de omgeving te beperken en anderzijds om de omwonenden maximaal te informeren over de geplande activiteiten en werkzaamheden van het circuit.

Lees er meer over in het persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.