De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Openbaar onderzoek PRUP “Afbakening Kleinstedelijk Gebied Neerpelt-Overpelt”

maandag, 19 maart 2018

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) – ontwerp ter inzage van de bevolking

Het ontwerp-PRUP legt de groeigrenzen van de bipool Neerpelt-Overpelt (Pelt) vast: binnen de lijn kunnen bijkomende stedelijke functies ontwikkeld worden, buiten de afbakeningslijn gaat vooral aandacht naar de landbouw, het platteland, de open ruimte en het landelijk wonen. Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat hiervoor opgemaakt wordt, geeft aan hoe de bipool (Pelt) in de toekomst op een duurzame manier verder kan ontwikkelen en hoe beide centra beter met elkaar verbonden kunnen worden.

Het tussengebied “Vondersbroek” dat tussen de twee gemeenten gelegen is, wordt voor een groot deel bestemd als een centraal stedelijk park. Tevens wordt hier ruimte voorzien voor de uitbreiding van de WICO-scholencampus. De voormalige sigarenfabriek in Overpelt krijgt een nieuwe woonontwikkeling en ook in Boseinderheide wordt ruimte voorzien voor nieuwe woontypologieën. Het Maria-ziekenhuis krijgt uitbreidingsmogelijkheden en ten noorden van de N71 wordt een zichtlocatie voorzien voor regionale bedrijventerreinen in Nolimpark-zuid. Ter hoogte van het station van Neerpelt wordt een gemengd programma van wonen, kantoren en diensten voorzien. Al deze ontwikkelingen vragen ook een uitbreiding van de nodige infrastructuur voor zuivering van het afvalwater. De bestaande RWZI van Neerpelt krijgt daarom uitbreidingsruimte.

Inzage

Het ontwerp-PRUP werd voorlopig vastgesteld door de provincieraad van Limburg in zitting van 21 februari 2018. Het openbaar onderzoek loopt van 19 maart 2018 tot en met 17 mei 2018. Het ontwerp-PRUP “Afbakening Kleinstedelijk Gebied Neerpelt-Overpelt” ligt gedurende deze periode van 60 dagen ter inzage bij de dienst Omgeving, Oude Markt 2 in Overpelt, de dienst Ruimtelijke Ordening, Kerkplein 1 te Neerpelt en bij de provinciale dienst Ruimtelijke Planning, Directie Omgeving, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, waar je terechtkunt op alle werkdagen tijdens de normale kantooruren.

De documenten van het ontwerp-PRUP “Afbakening Kleinstedelijk Gebied Neerpelt-Overpelt” zijn ook digitaal te raadplegen via Ontwerp PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt.

Opmerkingen en bezwaren

Belanghebbenden kunnen, conform artikel 2.2.10 §4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, schriftelijke opmerkingen en bezwaren uiterlijk 17 mei 2018 indienen door een aangetekende brief te versturen naar:

 • Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening
  Afdeling Ruimtelijke Planning
  Universiteitslaan 1
  3500 Hasselt
 • Dienst Ruimtelijke Ordening
  Kerkplein 1
  3910 Neerpelt
 • Dienst Omgeving
  Oude Markt 2
  3900 Overpelt

Eventuele schriftelijke bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerpdossier kunnen ook tot uiterlijk 17 mei 2018 tijdens de kantooruren worden afgegeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeenten Neerpelt, Overpelt of in het Provinciehuis.

In de bezwaren en opmerkingen moeten volgende punten duidelijk worden weergegeven:

 • naam en adres van de indiener (voor organisaties de contactpersoon)
 • verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats (bv. plan, bladzijde).

Infomarkt

Geïnteresseerden die meer uitleg willen over de nieuwe plannen kunnen terecht op de infomarkt in Domein Dommelhof te Neerpelt op dinsdag 24 april 2018 tussen 16.00 en 20.30 uur. Op deze infomarkt zullen medewerkers van de gemeentebesturen en van de provincie Limburg klaarstaan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Nieuws

woensdag, 14 maart 2018
Welk Limburg wil jij? Neem de toekomst zelf in handen!
Op 8 december 2017 debatteerden 250 Limburgers in Thorpark samen over de toekomstige ruimtelijke ordening van Limburg. Welk Limburg wil jij? Dat was de centrale vraag op het debatfestival. We kijken...
vrijdag, 02 maart 2018
Het Provinciebestuur Limburg staat aan be-MINE een vergunning toe om Kolenwasserij I op de mijnsite in Beringen te slopen. Hiermee volgt de provincie Limburg de plannen voor be-MINE Beringen uit het...
maandag, 26 februari 2018
Jan Peumans, Frank Smeets en Herman Reynders aan de ondertekeningstafel
Op 23 februari 2018 ondertekenden Vlaams minister Philippe Muyters, gouverneur Herman Reynders en voorzitter Frank Smeets de verlenging van de protocolovereenkomst zodat de werking van de stichting...