De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • 2013-07-16 Uitvoering Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)

Uitvoering Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)

Laatst aangepast dinsdag, 16 juli 2013

50 miljoen euro

Als deputatie willen wij ons maximaal liëren op het uitvoeringsplan van SALK, zoals het is uitgewerkt door de Vlaamse regering.
De 50 miljoen euro, die wij specifiek uit de reserves vanuit de provincie Limburg voorzien, zullen we via de diverse bevoegde gedeputeerden laten aansluiten bij de uitgestippelde acties.

Integraal onderdeel beleidsnota's en meerjarenplannen

Bij het uitwerken van de beleidsnota’s en de meerjarenplanning van de bestendige deputatie in september 2013 zal dit SALK–gedeelte er integraal deel van uitmaken. Hetzelfde geldt voor de Europese co–financiering.

Wij verwachten hetzelfde van de Vlaamse regering, zodat er een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen:

  • middelen, die regulier voorzien waren (en zijn) in de Vlaamse begroting en die naar Limburg komen
  • extra geld dat uit de reguliere middelen van de Vlaamse regering komt en voor Limburg bestemd is na de sluiting van Ford en de toeleveranciers
  • het SALK–geld in de Vlaamse begroting
  • de co–financiering voor Europese projecten.

De deputatie blijft aandringen dat er gelijkaardige engagementen vanuit de federale regering zouden komen.

De verbintenissen van de provincie Limburg lopen voor de ganse legislatuur tot eind 2018.
We verwachten van de Vlaamse regering hetzelfde naar de Limburgse engagementen en het SALK toe.

Betrokkenheid deputatie

In het "governance–gedeelte" moet er een duidelijke aanwezigheid van de Limburgse deputatie zijn.
Wij willen immers (mee) kunnen beslissen over de concrete uitvoering van dossiers waar provinciaal geld mee betrokken is.
Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van de deputatie in het beheer en het toewijzen van de 66 miljoen euro Europese middelen.

Aandacht voor tewerkstelling, nieuwe investeringen en duurzaamheid

Als deputatie dringen we erop aan dat, zeker wat de korte termijnacties betreft, er extra aandacht is voor (duurzame) tewerkstelling en investeringen om alzo de Limburgse economie maximaal te stimuleren. Wat de lange termijnacties betreft, moet zeker duurzaamheid vooropstaan.

Prikbord

  • Start
  • 2013-07-16 Uitvoering Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)