De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Innovatie-Maat

Laatst aangepast vrijdag, 30 september 2016, 13.40 u.

Innovatiecentrum Limburg en Sirris gaan de vele (kleine) maakbedrijven in Limburg helpen versterken door innovatie concreter en toegankelijker te maken. Ook wordt ingezet op een betere kruisbestuiving met andere sectoren om nieuwe markten te helpen ontdekken.

Innovatie-Maat is een nieuw project dat van start zal gaan op 1 september 2016. Het wil de brede Limburgse maakindustrie versterken d.m.v. Innovatie. Voor veel maakbedrijven is de drempel naar innovatie nog te hoog, met dit project wil Innovatie-Maat innovatie concreter en toegankelijker maken voor deze bedrijven. Er wordt ook sterk ingezet op kruisbestuiving met andere sectoren en actoren om tot nieuwe valorisaties te komen.

Limburgse maakbedrijven zullen via 13 Innovatie-Maat trajecten (verspreid over 3 jaren), telkens in kleine groepjes, intensief begeleid worden bij hun innovatieprojecten. De trajecten werken rond een aantal innovatiethema’s (industrie 4.0, autonome robotica, diensteninnovatie, …) die verder bepaald worden in het project. De deelnemers doorlopen gedurende 6 maanden een traject bestaande uit 5 workshops, toepassingsmomenten en ervaringsuitwisselingen om te komen tot nieuwe product/marktcombinaties en een plan van aanpak voor hun innovaties. Deze trajecten worden opgezet en gefaciliteerd door het Innovatiecentrum Limburg en intens begeleid door externe procesbegeleiders met expertise de respectievelijke, gekozen innovatiethema’s. Sirris zal daarbij minstens 3 trajecten rond technische thema’s op zich nemen.

De deelnemers bouwen een vertrouwensband op met elkaar en worden zo Innovatie-Maten van elkaar. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen.
Ten slotte zullen tijdens de Innovatie-Maat trajecten ook experts worden ingezet tijdens specifieke workshops. Deze experts op het vlak van business development, technologie, design, creativiteit, … worden ingezet volgens de nood van de deelnemende bedrijven.

Er wordt sterk ingezet op sensibilisering en kennis-disseminatie. In dat kader organiseert het Ondernemersplatform 2 grote conventies in Limburg rond Innovatie in de Maakindustrie, waarbij ook de cross-sectorale samenwerkingen een belangrijke rol zullen spelen.

Doelgroep

Innovatie-Maat richt zicht op maakbedrijven in Limburg en relevante bedrijven uit sectoren die diensten/producten beleveren aan de maakindustrie of belangrijk vernieuwende technologieën aanbrengen. Specifiek zetten we in op maakbedrijven die momenteel een lage innovatiematuriteit hebben, maar wel potentieel hebben om te stijgen op de innovatieladder en daardoor een hogere toegevoegde waarde kunnen tewerkstelligen.
Daarnaast willen we ook cross-sectoraal inzetten om bedrijven te laten samenwerken naar innovatie.

We willen de brede Limburgse maakindustrie sensibiliseren door communicatie en de organisatie van 2 conventions waarbij me mikken op 300 bezoekers. Een 55-tal bedrijven zullen kunnen deelnemen aan de Innovatie-Maat trajecten. Hieruit willen we 15 sterke KMO Innovatie-ambassadeurs in de maakindustrie verkrijgen.

Prikbord