De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Kinderopvang

A tot Z (Vaak gestelde vragen)

Dronken ouder

Welke juridische gronden heeft een opvanginitiatief om een kind al dan niet mee te geven aan een dronken ouder?

Dit advies geldt voor elke opvangsituatie: kan of mag een opvangvoorziening een kindje meegeven aan een kennelijk dronken persoon?

Juridische basis van dit advies is enerzijds artikel 431, lid 1 Strafwetboek en anderzijds artikel 422 bis Strafwetboek.

Artikel 431, lid 1 Sw stelt dat het strafbaar is om een minderjarige beneden de leeftijd van 12 jaar die aan je is toevertrouwd, niet af te geven aan de personen die het recht hebben om hem op te eisen.

Artikel 422 bis Sw stelt dat hij die verzuimd hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in een groot gevaar verkeert, strafbaar is, hetzij dat hij zelf die toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door diegenen die zijn hulp inroepen.

Er is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen.

Concreet: ten eerste moet de onthaalouder/het personeel van de opvangvoorziening de ernst van de situatie inschatten: is er een groot gevaar voor het kind (is een feitenkwestie).
Als er (ernstige) tekenen van dronkenschap zijn is het o.i. raadzaam het kind niet mee te geven, uit veiligheid van het kind en rekening houdend met de verantwoordelijkheid als opvangpersoon.

De bovengenoemde artikelen uit het Strafwetboek moeten dus tegen elkaar worden afgewogen.

Wanneer beslist wordt het kind niet mee te geven, zijn er twee mogelijke hypotheses denkbaar.

  1. De "dronken" persoon stemt toe en vertrekt: in dit geval moet bekeken worden wie gecontacteerd kan worden (zie ook huishoudelijk reglement), of wordt er een afspraak gemaakt met de "dronken" persoon over het ogenblik waarop het kind nuchter kan afgehaald worden.
  2. De "dronken" persoon reageert agressief: in dit geval neem je best contact op met de politie, en zeker ook wanneer die er toch met het kind vandoor gaat. Deze gevallen worden best besproken met de ouders / afhalende persoon, op een moment dat er geen dronkenschap is. Best is om in elk geval dergelijke situaties te voorzien in het huishoudelijk reglement.