De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Kinderopvang

Begeleiderspool flexibele en occasionele buitenschoolse opvang - Kinderopvang

Start- en einddatum: november 2006 - oktober 2008
Subsidiëring: Limburgplan, lokale diensteneconomie


De Vlaamse regering besliste op 8 juli 2005 in het kader van het Limburgplan middelen vrij te maken voor sociale economie. Hiervoor werden prioritaire acties vastgelegd en vertaald naar concrete projecten. Het PCBO-project "begeleiderspool flexibele en occasionele buitenschoolse opvang" werd geselecteerd en ging op 1 april 2007 effectief van start.

PCBO had ervoor gekozen om het aanbod aan flexibele en occasionele kinderopvang in drie regio’s van de provincie uit te breiden door middel van een poolsysteem. De drie pilootinitiatieven uit het vorige project (experiment flexibele buitenschoolse opvang) werkten mee en sloten een samenwerkingsovereenkomst af met initiatieven uit de naburige gemeenten.

Het project heeft een duidelijke meerwaarde gecreëerd voor de uitbouw van de flexibele en occasionele opvang in bepaalde regio’s van Limburg. Met de begeleiderspool heeft het opvanginitiatief veel vlugger en flexibeler kunnen inspelen op vragen van ouders. De pool zorgde voor een efficiënte bezetting en werkte op maat van de ouder. De kwaliteit bleef gegarandeerd. De begeleiderspool was samengesteld uit ervaren begeleiders. De kinderen werden opgevangen in hun eigen vertrouwde omgeving en in de buurt van de woon(werk)plaats van de ouder.

Het project werd met een jaar verlengd maar is ondertussen stopgezet omdat het actieplan van minister Vervotte en Vanbrempt in werking is getreden. De deelnemende IBO’s werden erkend als gemandateerde voorziening.

Klimkracht, scoren in kinderopvang
Ons vormingsaanbod