De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Een Sterk Sociaal Duurzaam Limburg

Voorstelling doelstellingen beleid 2018

In november vinden de beleids- en budgetbesprekingen plaats in de provincieraad.

De realisatie van onze doelstellingen "Eén, Sterk, Sociaal en Duurzaam Limburg" vormen hierbij de leidraad.

Welke accenten in 2018 gelegd worden binnen elk beleidsdomein kun je hieronder terugvinden, telkens de dag na de beleidstoelichting.

Rede gouverneur Reynders

Rede gouverneur Reynders

 • Alle burgers hebben recht op een veilige leefomgeving en een wereld waar men rustig kan leven, wonen en werken zonder bedreigingen van welke aard ook.
 • Veiligheid is een prioritaire kerntaak voor de overheid.
 • Schets van het huidige veiligheidslandschap in Limburg: van politie over brandweer tot hulpverlening en noodplanning - kritische factoren en persoonlijke aanbevelingen.

Lees de rede van de gouverneur.

Beleidstoelichting Frank Smeets

Beleidstoelichting Smeets

 • Het provinciebestuur sluit de legislatuur 2012-2018 in een gezonde financiële toestand af. En dat zonder belastingverhogingen. Vanuit deze sterke basis kan dhet provinciebestuur verder bouwen aan de toekomst van Limburg. Die basis is nodig, want de financiële middelen worden in de toekomst beknot.
 • De beleidsdomeinen Welzijn, Sport en Gelijke kansen gaan over naar de Vlaamse overheid.
 • Gedeputeerde Smeets legt zijn focus in 2018 op de provinciale Financiën, Domein Dommelhof, Wonen en huisvesting en Ontwikkelingssamenwerking.

Lees de beleidstoelichting van Frank Smeets.

Beleidstoelichting Ludwig Vandenhove

Beleidstoelichting Vandenhove

 • De provincie Limburg verbreedt haar klimaatbeleid met het thema klimaatadaptatie en zal daarrond concrete acties ondernemen. Zo ondersteunt het provinciebestuur de Limburgse steden en gemeenten met de milieu-uitdagingen binnen het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant.
 • Missie: meer groen via bebossingsprojecten en de vergroening van schooldomeinen.
 • De bouw van het nieuwe bezoekerscentrum in Nieuwenhoven staat gepland.
 • Het provinciebestur blijft ook in 2018 strijden tegen overstromingen via uiteenlopende maatregelen.
 • Gedeputeerde Ludwig Vandenhove blijft zich inzetten voor het welzijn en de opvang van dieren maar ook voor de veiligheid van alle Limburgse inwoners.

Lees de beleidstoelichting van Ludwig Vandenhove.

Beleidstoelichting Igor Philtjens

Beleidstoelichting Philtjens

 • Ook nu het cultuurbeleid een Vlaamse bevoegdheid wordt, blijven we ernaar streven dat de grote cultuurinstellingen sterk blijven en de kleinere spelers de weg naar ondersteuning vinden. Cultuur is niet langer onze bevoegdheid, maar wel onze bezorgdheid.
 • Toerisme is in essentie een sector die verbindingen legt tussen cultuur, prominente schakels van de Limburgse economie en omgeving. Deze verbindingsstrategie kan slechts slagen indien die schakels elkaar versterken en voor een unieke combinatie zorgen. Daarom hebben we het V³-principe gelanceerd: Versterken, Verbinden en dan Vermarkten.
 • We gaan doelbewust voor een verbindingsstrategie die Limburg uniek maakt. Want erfgoed, cultuur, natuur en toerisme zijn de bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van de Limburgse belevingseconomie.

Lees de beleidstoelichting van Igor Philtjens.

Beleidstoelichting Erik Gerits

Beleidstoelichting Gerits

 • De economie doet het goed, we groeien sterker op eigen kracht maar er blijven nog heel wat uitdagingen zoals de digitalisering, de mobiliteit, de wereldwijde concurrentie, de mismatch op de arbeidsmarkt met enerzijds teveel werklozen en anderzijds jobs die niet ingevuld geraken. 
 • De Europese subsidies creëren reeds 30 jaar hefbomen in Limburg. Volgend jaar willen we verder onderzoeken onze provincie maximaal kan profiteren van de gelden die Europa ter beschikking stelt.

Lees de beleidstoelichting van Erik Gerits.

Beleidstoelichting Jean-Paul Peuskens

Beleidstoelichting Peuskens

 • Belangrijk element binnen het onderwijs: samenwerking ... een mooi voorbeeld is het project "ontdek techniektalent". Via een netwerk van meer dan 400 basisscholen en 26 scholen uit het secundair onderwijs, helpt het provinciaal Steunpunt Onderwijs kinderen spelenderwijs hun talenten voor techniek te ontdekken.
 • Limburg telt 18 provinciale scholen, verdeeld over 9 campussen. Vanaf 1 september 2018 zal ook de school voor Buitengewoon Onderwijs De Wissel uit Genk toetreden tot het provinciaal onderwijs. Er zijn investeringen voorzien voor deze school maar ook voor de andere campussen.
 • We investeren ook in verkeersveiligheid. Punten waarop gemotoriseerd verkeer en fietsers mekaar kruisen moeten tot een minimum beperkt worden. Hiervoor bouwen we het netwerk van snelle fietsverbindingen uit. 480 kilometer comfortabele en veilige verbindingen tussen de belangrijkste attractiepolen in Limburg voor de fietsers creëren, is ons doel.

Lees de beleidstoelichting van Jean-Paul Peuskens.

Beleidstoelichting Inge Moors

Beleidstoelichting Moors

 • De provincie Limburg denkt na over de toekomst en maakt een Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL) op. Daarmee willen we antwoorden bieden op de uitdagingen van morgen.
 • We blazen ook het oude Fruitspoor tussen Sint-Truiden en Tongeren nieuw leven in.
 • De landbouwsector kan op onze ondersteuning rekenen: we investeren in praktijkgericht onderzoek.
 • Tot slot geven we het imago van de Limburgse land- en tuinbouw(producten) een duwtje in de rug.

Lees de beleidstoelichting van Inge Moors.

Standpunten van de fracties

Na de toelichtingen van de beleidsverklaringen van de gedeputeerden, krijgen de fracties de kans om hun standpunt hierover in de provincieraad te verdedigen.
De volgorde werd bepaald door loting.

CD&V
sp.a-Groen
N-VA
Open VLD
VLAAMS BELANG

naar het online platform Limburg in cijfers
Vacatures
Adressenbestand

Nieuws

maandag, 29 mei 2023
Provincieraadszitting - 17 u. - Welkom!
Nieuwsgierig naar wat er voor jou als Limburger in een zitting beslist wordt? De zitting start op 14 juni om 17 uur. Je bent van harte welkom! Hou de agenda in de gaten. Enkele dagen voor...
donderdag, 04 mei 2023
Provincie Limburg werft aan
Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Wil jij mee het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te...
maandag, 27 februari 2023
Belastingaangifte bedrijven vanaf nu digitaal
Het provinciebestuur zet in 2023 een volgende stap in de digitalisering van de provinciebelastingen bedrijven. Eerder al konden bedrijven hun aangifte voor de provinciale bedrijfsbelasting via...