Het provinciebestuur van Limburg vormt een belangrijke schakel tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse, federale en Europese overheden.

Het voert een aantal opdrachten uit voor de regeringen en helpt de gemeentebesturen met zaken die te groot of te duur zijn voor de gemeenten. Maar boven alles wil het provinciebestuur het bestuur zijn van àlle Limburgers en een eigen beleid ontwikkelen voor alle Limburgers.

Indien je bijkomende vragen hebt of informatie wilt over het provinciebestuur, kun je steeds terecht bij de communicatieambtenaar.

Provincieraad

De vergaderingen van de provincieraad zijn voor iedereen toegankelijk en zeker een bezoek waard. De provincieraad vergadert elke derde woensdag van de maand om 17 uur, behalve in juli en augustus.