De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Monumentenwacht voeren inspectie uit in Notre-Dame-des-Récollets in Verviers

Monumentenwacht Limburg in de bres voor Waals erfgoed

donderdag, 16 september 2021

Monumentenwacht Limburg zet zijn expertise in voor het herstel van de schade aan het Waals erfgoed dat door de overstromingen van juli is beschadigd.

“Na de watersnood van midden juli zijn heel wat monumenten en waardevolle interieurs ernstig beschadigd. Omdat er in Wallonië geen organisatie zoals Monumentenwacht bestaat, engageert de Provincie Limburg zich om de expertise van Monumentenwacht Limburg in te zetten. Deze inspectie, moet de schade veroorzaakt door de overstromingen en de noden voor een verdere aanpak in kaart brengen”, benadrukt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens.

Oprichting Nationaal crisiscomité

Op initiatief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium werd een Nationaal crisiscomité met verschillende erfgoedorganisaties uit Vlaanderen en Wallonië opgericht om eigenaars en beheerders te ondersteunen en op termijn bij te staan in het herstel en de restauratie.

De koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen kreeg zo de vraag om haar expertise ter beschikking te stellen in Wallonië, waar geen evenknie van Monumentenwacht bestaat.
“Monumentenwacht Limburg zal in eerste instantie de schade aan het interieur van de Notre-Dame-des-Récollets in Verviers in kaart brengen en hierover advies formuleren. Vervolgens bekijken we hoe Monumentenwacht eventueel ook de komende weken nog verder kan bijdragen aan een langetermijnplanning en mogelijke andere inspecties”, verduidelijkt gedeputeerde Philtjens.

Solidariteit versus expertiseopbouw

Het noodweer in juli heeft niet alleen Wallonië getroffen. Ook in Limburg liepen verschillende steden en gemeenten onder water. Gelukkig bleven de 820 bij Monumentenwacht Limburg aangesloten erfgoedobjecten gevrijwaard van ernstige waterschade. “Hoewel het erfgoed in Limburg geen ernstige schade heeft opgelopen is het enorm belangrijk om te leren uit de gebeurtenissen. Voor Monumentenwacht is dit een goede gelegenheid om te bekijken hoe monumentenwachters in de toekomst zelf snel kunnen handelen als er zich soortgelijke rampen zouden voordoen in Vlaanderen”, aldus gedeputeerde Philtjens.

Monumentenwacht Vlaanderen stimuleert al bijna 30 jaar het onderhoud van het waardevolle erfgoed.
“Historische gebouwen en hun interieurs zijn kwetsbaar, maar enorm waardevol. Daarom tracht Monumentenwacht Limburg eigenaars en beheerders van waardevol erfgoed aan te moedigen om te investeren in regelmatig onderhoud. Best wordt om de vier jaar - ook na restauratie - een inspectie uitgevoerd. Op die manier worden kleine, vaak onzichtbare gebreken tijdig opgemerkt en kunnen ze meteen aangepakt worden. Dankzij deze preventieve aanpak blijft het waardevolle erfgoed optimaal bewaard voor volgende generaties. Bovendien worden dure restauratiekosten vermeden”, verklaart gedeputeerde Philtjens.

Provincie Limburg zet daarom sterk in op het stimuleren van een preventief erfgoedbeleid in al haar steden en gemeenten. 36 Limburgse steden en gemeenten zijn met één of meerdere erfgoedobjecten aangesloten bij Monumentenwacht Limburg. In sommige gemeenten zijn kerkfabrieken en particuliere eigenaars aan het collectief lidmaatschap toegevoegd.

De uiteindelijke doelstelling is dat het Limburgse erfgoed regelmatig gemonitord en goed onderhouden wordt.

Meer info over het lidmaatschap

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.