Mobiliteitsbeleid

De Dienst Mobiliteit en Routenetwerken bouwt actief een geïntegreerd provinciaal mobiliteitsbeleid uit waarbij duurzame, milieuvriendelijke en veilige verplaatsingen centraal staan.

Grote aandacht gaat naar sensibilisatie, informatie, financiële ondersteuning en intensieve samenwerking met verschillende partners zoals gemeenten en bedrijven.

Bijzondere aandacht gaat naar het fietsen, met de uitbouw van het functioneel fietsroutenetwerk, het fietssnelwegennetwerk en de subsidiëring van de aanleg van fietsvoorzieningen via het Fietsfonds. Het is de bedoeling van het provinciebestuur om een netwerk van comfortabele en veilige fietspaden te realiseren die fietsers kunnen gebruiken voor de woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverplaatsingen.

Duurzame woon-werkpendel (Provinciaal Mobiliteitspunt)

Mobiliteit in de brede zin van het woord betekent niet enkel files uit de weg ruimen, maar tegelijkertijd ook alternatieven uitwerken voor een vlot en duurzaam woon-werkverkeer, voor efficiënte dienstverplaatsingen en voor infrastructuur op maat van jouw onderneming en je werknemers.

Op die manier geraken werknemers tijdig en stressvrij op het werk. Goederen en dienstverleners geraken vlot bij de klanten. Werkgevers en werknemers varen er vaak financieel wel bij.

In Limburg neemt het provinciebestuur de taak op om bedrijven te begeleiden rond duurzame woon-werkpendel. Zij doet dit onder andere door de Mobitool ter beschikking te stellen, een online applicatie.
De provincie geeft ook het goede voorbeeld met haar eigen provinciaal bedrijfsvervoerplan. Daarnaast neemt de provincie ook een begeleidende rol op in pendelfondsdossiers.

Mobiliteitscentrale Aangepast vervoer

MAV Limburg is hét aanspreekpunt voor personen met een mobiliteitsbeperking, die vragen hebben omtrent mobiliteit of vervoer.

Naast het bieden van gerichte antwoorden, organiseert MAV Limburg ook vervoersoplossingen voor personen met een mobiliteitsbeperking. Hiervoor werkt MAV Limburg samen met een netwerk van professionele vervoerders gespecialiseerd in aangepast vervoer.
Gebruikers kunnen in veel gevallen bovendien aanspraak maken op een financiële tussenkomst voor hun vervoer.