De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Limburg, uw partner
Limburg, uw partner

Limburg, uw partner: vernieuwd vraagggestuurd samenwerkingsmodel

Laatst aangepast donderdag, 11 februari 2021, 11.54 u.

De provincie Limburg past haar werking aan om de 42 lokale besturen nog beter te ondersteunen en te “ontzorgen”. Het provinciebestuur is nu al een partner van de lokale besturen en ondersteunt hen vanuit verschillende expertises. Uit een studie die Ernst &Young in opdracht van het provinciebestuur uitvoerde, blijkt dat de lokale besturen vragende partij zijn voor een vernieuwd samenwerkingsmodel. De vraaggestuurde provinciale werking staat daarin centraal. In functie daarvan startte het provinciebestuur alvast verschillende partnerprojecten.

Studie Ernst & Young

De studie van het consultancybureau Ernst & Young, in opdracht van het provinciaal bestuur, hield onder meer een bevraging in bij alle Limburgse gemeentebesturen. De gemeentebesturen worden geconfronteerd met steeds complexere opdrachten en hogere verwachtingen, terwijl de financiële ruimte eerder afneemt. Een belangrijke vaststelling is dat de meerderheid van de gemeenten vindt dat de provincie vandaag al een uitgebreide waaier aan diensten en producten aanbiedt. Tegelijkertijd zijn deze gemeenten vragende partij voor een vernieuwd en beter samenwerkingsmodel met de provincie als hun partner.

“Het provinciebestuur legt zich vanaf nu toe op haar rol als facilitator en ondersteuner van de lokale werking. Dit vereist een vraaggestuurde aanpak, die vertrekt vanuit een bottom-up benadering. De klemtoon ligt op kostenbesparingen en efficiëntie, maar ook op kwaliteit en excellentie. Op die manier versterken we onze toegevoegde waarde voor de Limburgse lokale besturen”, stelt gedeputeerde Philtjens.

Unieke Limburgse structuur maakt partnerrol mogelijk

Limburg heeft, in tegenstelling tot andere Vlaamse provincies, geen grote centrumsteden. De provinciale structuur kan dan ook een unieke rol opnemen. Een rol die ervoor zorgt dat we onze krachten bundelen en virtueel één grote stad zijn.

"Door onze expertise ten dienste te stellen van de gemeenten en samenwerking te stimuleren, zorgen we voor schaalvergroting, die alle gemeenten ook financieel ten goede komt. Denk maar aan de gezamenlijke energieaankoop onlangs waarbij we 20 miljoen euro bespaarden voor de gemeenten", aldus nog gedeputeerde Philtjens.

Partnerprojecten maken de weg vrij

Binnen de provincie zijn nu verschillende partnerprojecten geselecteerd om lokale besturen te ondersteunen.
Provinciale medewerkers zullen gestalte geven aan de frontoffice voor de gemeenten.

Het “kenniscentrum Europese programma’s” is bijvoorbeeld één van deze partnerprojecten”, aldus gedeputeerde Vandeput. “Europese programma’s bieden heel wat opportuniteiten voor lokale besturen, die niet altijd de mensen en de middelen hebben om die op te volgen. Door sterker in te zetten op kennisdeling en projectbegeleiding willen we de gemeenten actief ondersteunen om sterker in te zetten op Europese projecten.”

Gedeputeerde Vandenhove: “De provincie Limburg werkt in het project “Limburg gaat Klimaatneutraal” al van bij de start samen met de lokale besturen. In het kader van het burgemeestersconvenant, dat elke gemeente met de provincie afsloot, komt het provinciebestuur hen tegemoet in de realisatie van hun klimaatdoelstellingen, die inspelen op de specifieke noden van elke gemeente. Deze aanpak werkt ook inspirerend voor andere partnerprojecten”.

“Zorg-strategische planning in de ouderenzorg” is een ander belangrijk partnerproject dat gelanceerd werd en waarbij samen wordt bekeken hoe lokale besturen hun ouderenzorgbeleidsplanning kunnen verbeteren. “Regelmatig zullen provinciale medewerkers de lokale diensten ter plaatse versterken. Samen zullen ze de lokale dossiers aanpakken. Zo komt de kennis en ervaring die het provinciebestuur in huis heeft integraal ten dienste van de gemeenten”, geeft gedeputeerde Frank Smeets mee als goed voorbeeld.

Gedeputeerde Inge Moors: “Ook voor de land- en tuinbouwsector ondersteunen we lokale besturen op maat. Met de Provinciale Analyse van de Gemeentelijke Landbouwindicatoren reiken we de gemeenten een instrumentarium aan en moedigen we hen aan een weloverwogen en duurzaam landbouwbeleid te voeren. In de zogenaamde PAGLI’s vindt  men naast algemene landbouwcijfers, ook cijfers die het economische en maatschappelijke belang van de verschillende landbouwsectoren aantonen.  

Partnercatalogus illustreert partnerwerking

Het nieuwe samenwerkingsmodel duikt op in bestaande en nieuwe communicatiemiddelen.

“Nieuw is de partnercatalogus, die het huidig provinciaal aanbod clustert in oplossingen voor lokale besturen via vragen en antwoorden. Deze catalogus staat online open voor lokale besturen en wordt verder ingevuld naargelang de provincie meer groeit in het samenwerkingsmodel. Via een maandelijkse nieuwsbrief blijven we terugkoppelen over alle vorderingen en evoluties binnen het project”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

  • Start
  • Limburg, uw partner