De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

2021-03-18 Droogte Innovatie Fonds: nieuwe oproep

Laatst aangepast vrijdag, 19 maart 2021, 10.07 u.

Ook al lijkt het vaak dat er genoeg regen uit de lucht valt en er daardoor helemaal geen droogteprobleem is … de realiteit zegt andere zaken. Ligt de oorzaak bij een gefaald waterbeleid en het al dan niet illegaal oppompen van water? Of, zoals anderen van mening zijn, bij de klimaatverandering? Vast staat dat aanhoudende droogte desastreuze gevolgen heeft voor alles en iedereen, de agrarische sector inbegrepen.

Vanuit het provinciebestuur werd eind vorig jaar het Droogte Innovatie Fonds (DIF) opgericht. De focus binnen de projecten van het DIF ligt op samenwerking rond waterbesparende maatregelen, efficiënter waterverbruik en innovatieve ondersteunende systemen. “De 2 eerste projecten werden vorige maand door de deputatie goedgekeurd. Het bestuur voorziet 5 jaar lang 250.000 euro. Zoals voorzien, lanceren we nu een tweede oproep”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. "We kijken opnieuw uit naar passende en degelijke projecten. Het enthousiasme en de wil om rond water en droogte te werken, is er zonder twijfel. Voor de vorige oproep mochten we – tijdens de korte tijd dat de oproep liep - alvast 7 projecten ontvangen. We gaan op dit elan verder."

De agrarische sector is één van de eerste en grootste slachtoffers van de droogte. Reeds enkele jaren krijgen agrarische bedrijven bijvoorbeeld te maken met een al dan niet tijdelijk captatieverbod. Tegelijk zijn ze een deel van de oplossing. De sector heeft heel wat mogelijkheden qua waterbesparing, hemelwatergebruik en gebruik van alternatieve waterbronnen. De sleutel hiervoor ligt bij de watergebruiker, hier dus de land- en tuinbouwers. Met een innovatieve aanpak bestendigen zij de toekomst van hun bedrijf en leveren ze een aanzienlijke bijdrage aan een evenwichtige waterbalans.
Op sectorniveau en bij individuele landbouwers zijn er vandaag tal van initiatieven om zo efficiënt mogelijk met de schaarse watervoorraden om te gaan. Het Droogte Innovatie Fonds (DIF) spoort aan om die inspanningen te intensiveren en wakkert hiervoor de samenwerking tussen landbouwers en andere stakeholders verder aan. “Indien we de watervoorraad willen verzekeren en optimaliseren, zijn slimme investeringen en technologische innovaties nodig. Data en kennis liggen aan de basis hiervan. Door de krachten te bundelen versterken we onze inspanningen en kunnen we op veel grotere schaal opereren. Zo valt er nog meer winst te halen uit zaken als buffering, infiltratie en waterdoorlatende verhardingen, maar ook op het vlak van precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors.

Bodemkundige Dienst van België en Limburgse praktijkcentra bijten de spits af

De eerste projecten die de waterbeschikbaarheid voor de landbouw moeten aanpakken zijn vorige maand goedgekeurd.
De Bodemkundige Dienst van België vzw onderzoekt het gebruik van subirrigatie op het netwerk van de Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven (CIRO). Hiervoor wordt water uit de grindplassen aan de Maas gepompt dat via een 80 km lang leidingnetwerk wordt verdeeld. Zo kan circa 2.200 ha worden beregend. Dit gebeurt bijna uitsluitend met haspel en waterkanon. Om de druk op het CIRO-netwerk te verlagen, wordt nu een uitgebreid proefveld aangelegd waarbij een irrigatiesysteem met ondergrondse druppelleidingen wordt ingezet.
Het andere project wordt uitgevoerd door pcfruit vzw. Het zal in samenwerking met de twee andere Limburgse praktijkcentra, PIBO-campus vzw en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL), en met de Watering van Sint-Truiden het potentieel van verschillende lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag evalueren. Op dit moment blijft de praktische en financiële haalbaarheid en rentabiliteit van een bepaalde maatregel voor de land- en tuinbouwer immers vaak nog onduidelijk. Dit project moet uitmonden in een instrument dat individuele land- en tuinbouwers snel en duidelijk toont welke maatregelen op hun bedrijf van toepassing kunnen zijn.

Nieuwe zoektocht naar innovatieprojecten

De tweede projectoproep start nu en nieuwe projectvoorstellen kunnen worden aangemeld tot en met vrijdag 21 mei 2021, 12.00 u. “We hebben er alle vertrouwen in dat we opnieuw kwalitatieve projecten met een innovatieve inslag én een potentiële impact voor de Limburgse land- en tuinbouw mogen verwachten”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. Het draagt niet alleen bij aan de land- en tuinbouw, maar aan de gehele leefbaarheid.
Een jury met vertegenwoordigers van Agropolis, UHasselt, van het Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland, van de provinciale diensten Landbouw en Platteland en Water en Domeinen en weerman Ruben Weytjens zal de ingediende projecten beoordelen en de deputatie over de financiële ondersteuning adviseren.
Het volledige reglement is samen met de inschrijvingsmodaliteiten terug te vinden op de webpagina van het Droogte Innovatie Fonds