Robert BIBO

Stichting Milieufederatie Limburg

Het GroenHuis

Godsweerderstraat 2

NL-6041 GH Roermond

Limburgs Milieu. Jrg. 22, december 2008-januari 2009

Sinds eind 2005 loopt het project 'Over Grenzen'. Het project is gesubsidieerd via de 'Regeling Draagvlak Natuur' van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Het doel is grensoverschrijdende samenwerking tussen de milieufederaties, de Bond Beter Leefmilieu en de achterban te bevorderen. Samen met hun achterband hebben zij de ruimtelijke kwaliteit van het grensoverschrijdend park Kempen-Broek beoordeeld. Men stelde waardekaarten op met ruimtelijke kwaliteitswensen op gebied van onder meer natuur, recreatie, landbouw en economie. Deze werden voorgelegd aan de terreinbeheerders voor aanvulling en voorgesteld in het IVN Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man in Weert. (F)