De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Schets van de route van Hasselt via Alken naar Sint-Truiden

Tracé voor fietssnelweg Hasselt-Alken-Sint-Truiden bepaald

Laatst aangepast woensdag, 21 april 2021

Het volledige tracé van de Limburgse noord-zuidas van de fietssnelwegen ligt definitief vast. De provincie Limburg en de Vlaamse overheid hebben de haalbaarheids- en tracéstudie voor het zuidelijk stuk tussen Hasselt en Sint-Truiden afgerond. Het was een intensief proces waarbij in het najaar van 2020 ook de mening van de burger werd gevraagd. Daarop kwamen 456 reacties binnen! Dat werd allemaal geanalyseerd en de studie is nu dus afgerond. Er werd ook een actieplan opgemaakt dat de verdere stappen voor de realisatie op korte en (middel)lange termijn vastlegt.

Het gekozen fietssnelwegtracé

Met het gekozen tracé kan er het best beantwoord worden aan de volledige set van noden, doelstellingen en randvoorwaarden. Daarbij werd rekening gehouden met heel wat factoren zoals verkeersveiligheid, technische haalbaarheid, bestaande barrières, hellingen, hoogspanningslijnen, bebouwing, beschermde natuur enzovoort. Aan de hand van de 456 inspraakreacties op de burgerparticipatie werden de deeltracés die toen werden voorgelegd – langs het spoor, langs de grote ring of langs de N80 – bijgeschaafd.

In Alken volgt de fietssnelweg de directe route langs het spoor. Dat komt overeen met de voorkeur uit de burgerbevraging. De pluspunten van deze route zijn:

  • de passage aan het station in het kader van combimobiliteit
  • het bedrijventerrein ligt vlakbij en toch worden knelpunten of menging van fietsers met zwaar verkeer vermeden.

In Hasselt worden de tracés ‘Hasselt West’ en ‘Spoor’ gebundeld om optimaal tegemoet te komen aan de set van doelstellingen. Dat komt deels overeen met de resultaten uit de burgerbevraging waar het Spoortracé het hoogst scoorde. De pluspunten van deze route zijn:

  • de afsplitsing van de meer lokale fietsstromen en het autoparkeren op de ventwegen langs de ring en in het centrum
  • de aantakking van de bovenlokale fietsroute richting Stevoort
  • de ontsluiting van de Ikea-site.

In Sint-Truiden was de publieke opinie verdeeld. Hier komt het tracé ten oosten van het industrieterrein als beste uit de bus. De pluspunten van deze oostelijke route zijn:

  • de vermijding van de vele kruisingen langs de N80
  • de vlottere aansluiting van het industrieterrein en de oostelijke deelkernen op de fietssnelweg.

Bekijk een schets van de route.

Werken starten ten vroegste in 2024

De eerste deelprojecten starten ten vroegste in 2024. Het merendeel van de werken is gepland op middellange (4-8 jaar) of lange (8-15 jaar) termijn. De meest complexe acties zijn de 9 nieuwe bruggen en tunnels die zullen worden aangelegd.

Lees meer in het persbericht.

Ontdek de fietssnelweg.

Geen reacties

Plaats een reactie