De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • Economie
  • 500 grootste bedrijven moeten inboeten maar blijven overeind
Gedeputeerde Tom Vandeput met VKW bestuurders Ruben Lemmens en Marc Meylaers

500 grootste bedrijven moeten inboeten maar blijven overeind

Laatst aangepast woensdag, 15 september 2021

VKW Limburg heeft gisteren de 36ste editie van de TOP 500 gepresenteerd. Deze uitgebreide analyse neemt zoals steeds de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg onder de loep.

Op vele vlakken is duidelijk te zien dat we met corona hebben moeten leven en werken.
“2020 was een jaar met zware verliezen voor heel wat bedrijven in Limburg. Het aandeel van de Top 500-bedrijven dat verlies heeft gemaakt is niet veel groter dan in 2019. Maar samen maken deze bedrijven wel een 65% zwaarder verlies! En toch hebben onze bedrijven mensen blijven aanwerven. Want vergeet niet, de war on talent gaat door. Ook tijdens en na corona. Op langere termijn blijft de export het zorgenkind voor onze economie”, aldus Marc Meylaers, voorzitter VKW Limburg.

De totale omzet van de 500 grootste Limburgse bedrijven bedroeg 34,06 miljard euro. Dit is 4,3% minder dan in 2019. De omzet daalde het sterkste in de industrie (-9,8%), die nog slechts 44% van de totale Top 500-omzet voor haar rekening neemt. De handel en de bouw deden het qua omzetcijfer wat beter dan het jaar voordien.

De totale tewerkstelling bij deze bedrijven steeg – los van mogelijke tijdelijke werkloosheid - met 2,8%. De toename danken we aan de verregaande maatregelen die getroffen zijn voor tijdelijke werkloosheid tijdens de coronapandemie. Vooral de bouw (+9,1%), diensten (+5%) en handel (+4%) bleven mensen aantrekken.

Op het vlak van rendabiliteit lagen de cijfers in 2020 zoals verwacht een stuk lager dan in 2019. De nettowinst daalde gemiddeld met 32%. Vooral de industrie en de handel deelden in de klappen. De bouw en de dienstensector daarentegen zagen de nettowinst groeien. Bij de 71 verlieslatende bedrijven in de Top 500 was het verlies gemiddeld 65% groter was dan de 63 verlieslatende bedrijven in deze lijst voor 2019.

Van de export die in 2019 al op het laagste niveau in 10 jaar ging weer ruim een procentpunt van af (42,6% aandeel). Tot slot blijkt ook uit een taks-analyse dat de belastingsverlaging van de vennootschapsbelastingen, samen met ook enkele compenserende maatregelen geen moment te vroeg kwamen. 

Door onder meer door geen of minder dividenden uit te keren, wat voorzichtiger te zijn met investeringen e.d., hebben heel wat bedrijven hun gezondheid op peil weten te houden.

Samengevat kunnen we 2020 beschouwen als een jaar waarin de Top 500 op tal van vlakken heeft moeten inboeten.

Gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Een sterkere groei, die meerdere jaren wordt volgehouden, is nodig. Het zou verkeerd zijn te kiezen voor herstel en heropleving op korte termijn. Om hier sterker uit te komen, moeten we kansen creëren voor de economie van morgen en niet alleen noodplannen maken voor de economie van gisteren. De basis leggen voor de ‘Nextgeneration economie’ is onze gemeenschappelijke opdracht. Met SALKturbo maakten we als provinciebestuur een visieplan voor de systematische modernisering van onze Limburgse economie. Innovatie en digitalisering zijn hierin essentieel. Met de economische campussen voor de industrie, bouw, logistiek en health ondersteunen we onze bedrijven in deze transitie.”

Geen reacties

Plaats een reactie

  • Start
  • Economie
  • 500 grootste bedrijven moeten inboeten maar blijven overeind