De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest (2021)

Laatst aangepast vrijdag, 11 december 2020, 12.41 u.

Overwegende dat de toestand van het provinciale meerjarenplan 2020-2025 het behoud van de provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest vereist;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 zoals gewijzigd;

Gelet tevens op artikel 2.1.4.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd bij artikel 31 van het Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies;

Besluit

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2021 worden voor een termijn van één jaar, eindigend op 31 december 2021 , ten behoeve van de provincie Limburg, tweehonderdveertien komma twee en vijftig (214,52) opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 2
Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Vlaams Gewest.

Hasselt d.d. 9 december 2020

De provinciegriffier
Wim Schoepen

De voorzitter
Huub Broers


Contactgegevens dienst
Tel.: 011 23 77 02
E-mail: provinciebelastingen@limburg.be

Contactgegevens dienst

Directie Financieel Beheer
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 77 01
e-mail financien@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 17.00 u.


In juli en augustus is het Provinciehuis elke werkdag open van 8.30 tot 12.00 u. en van 12.30 tot 16.30 u.

Het is aangeraden om eerst jouw contactpersoon telefonisch te contacteren. Omwille van de maatregelen rond COVID-19 (coronavirus) werken de provinciale medewerkers zo veel mogelijk van thuis uit.
Heb je een afspraak in het Provinciehuis, hou je aan de geldende maatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens jouw bezoek aan het Provinciehuis, maar ook een goede handhygiëne en een afstand bewaren van elkaar van 1,5 meter is verplicht.

Alle personeel van deze afdeling