De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

LIKONA-contactdag 2022 - Welkom door Jan Mampaey - transcript

Laatst aangepast woensdag, 09 februari 2022, 09.12 u.

Goeiemorgen dames en heren

Namens het LIKONA-bestuur en onze voorzitter: van harte welkom op deze 31ste LIKONA-contactdag. Mijn beste wensen trouwens voor 2022, dat het een boeiend en biodivers jaar mag worden. Helaas moeten we ook dit jaar de contactdag online organiseren. We zijn ook blij dat er toch heel wat mensen zijn komen opdagen online. We hebben meer dan 400 inschrijvingen.

Vorig jaar hebben we voor de contactdag professionele hulp ingeschakeld, dit jaar proberen we de contactdag helemaal tot een goed einde te brengen met eigen personeel. Dat maakt het allemaal een stuk spannender maar wij zijn er klaar voor.

Zoals jullie al gemerkt hebben werken we in Teams. Vragen kan je stellen via de chat. Eh, dan bedoel ik vragen voor de lezingen; je kan ook vragen liken die gesteld worden en op het einde van elke lezing selecteren we enkele vragen die we hier gaan stellen aan een spreker. Let wel even op: er zijn meer sprekers die minder tijd hebben dit jaar en je moet je vraag wel stellen tijdens de lezing want achteraf kunnen we ze niet meer lezen. En er gaan dus ook minder vragen gesteld worden. 

Goed. Zet jullie dan nu schrap voor tweeënhalf uur Limburgs natuuronderzoek. Naar aanleiding van het verschijnen van het boek “Vogels in Limburg” wil ik het tijdens de inleiding even hebben over een vogeltje: de Europese kanarie; het wilde broertje van onze huis-, tuin- en keukenkanarie is een onregelmatige broedvogel, een doortrekker en wintervogel. En hij is ernstig bedreigd volgens de Vlaamse rode lijst. Dus een vogel van tuinen, parken en hij heeft onkruidterreintjes nodig om te foerageren. Rond het jaar 2000 waren er meer dan 50 broedparen in de buurt van Bilzen. Maar sinds 2018 zijn er geen broedgevallen meer bekend in Limburg. 

Nu, die kanaries kennen we ook van een Limburgse uitdrukking: de kanaries in de steenkoolmijn. In die mijnen nam men kanaries mee om op die manier te kijken of er mijngas was. Dan stopten die vogeltjes met fluiten. Tijdens de voorstelling van “Vogels in Limburg” in december, zei ik al dat alle vogels op hun manier kanaries in de koolmijn zijn. Vogels kunnen immers vliegen. Is het ergens goed, is er een goede kwaliteit van het leefmilieu, van de natuur, dan, als ze aankomen, kunnen ze daar blijven. Op het moment dat ze het niet meer goed vinden, dan vliegen ze gewoon weg. 

Vandaag wil ik dat beeld van die kanaries van de steenkoolmijnen wat uitbreiden. Ook ongewervelden, de spinnen, de mieren en de kevers kunnen kanaries zijn voor ons leefmilieu. En zelfs paddenstoelen. Allicht komen in alle soortgroepen kanaries voor. Nu, net als bij die Europese kanarie moeten verbetering van de situatie en oplossingen vaak op een veel grotere schaal gezocht worden. Voor de kraanvogel, de raaf en de oehoe waren er nog populaties in de ons omringende landen van waaruit opnieuw Limburg kon bezocht worden. Ook voor ongewervelden en paddenstoelen zijn die omringende populaties belangrijk. Maar het gaat verder. Ik kijk dit jaar met veel spanning uit naar hoe het Vlaamse stikstofdossier gaat landen en ook het bredere beleid van Europa op vlak van klimaat en biodiversiteit zal een belangrijke rol spelen.

Ik wil jullie alvast bedanken om al deze kanaries verder te bestuderen in Limburg.  Als provinciale dienst gaan we graag aan de slag met de gegevens en gaan we kijken hoe we de bestaande populaties met elkaar in verbinding kunnen brengen via die natuurverbindingen.