De afstand tussen landbouw en burger wordt steeds groter waardoor de burger zijn begrip voor de acties van de landbouwsector in het algemeen en de individuele landbouwer in het bijzonder afneemt. De landbouwbelevingsroute is een initiatief om burger en landbouw terug dichter bij mekaar te brengen en de burger ook inzicht te geven in de hedendaagse landbouwpraktijk. Door filmpjes te maken op de individuele landbouwbedrijven krijgt de deelnemer ook echt het gevoel op het landbouwbedrijf zelf rond te lopen. Dit maakt dat deze belevingsroute een echte kans is voor zowel landbouw, platteland als burger om dichter bij mekaar te komen en meer open te staan voor
mekaars bezorgdheden.


Promotor: Stad Bree

Totale kostprijs: 16.300 euro

PDPO-steun: 10.600 euro waarvan 2.650 euro provinciale cofinanciering