De bestaande landbouwfietsroute wordt opgewaardeerd en bijkomend zal deze uitgebreid worden met 2 kinderlandbouwfietsroutes. Deze routes zijn zowel educatief, verkennend als belevend.
Aangezien het gaat om een nieuwe landbouwfietsroute en 2 bijkomende kinderlandbouwfietsroutes kan men de plaatselijke bevolking overtuigen om de trajecten af te fietsen, maar ook over de grenzen heen fietsers aantrekken om in Neerpelt te komen fietsen en van het platteland en de huidige landbouw laten proeven.

De plaatselijk landbouwbedrijven worden eveneens betrokken in deze route, zodat de fietser een educatief, verkennend en belevingsvol over landbouw kan ervaren. De routes worden bewegwijzerd, worden digitaal uitgerust (gemeentelijke App & info) en er worden talrijke belevingselementen voorzien.
Twee uitgeruste parkings zullen dienst doen als vertrekpunt van de routes.


Promotor: Gemeente Neerpelt

Totale kostprijs: 92.925 euro

PDPO-steun: 60.401 euro waarvan 15.100 euro provinciale cofinanciering