Voor veel maakbedrijven is de drempel naar innovatie nog te hoog. Innovatiemaat wil dit concreter en toegankelijker maken. Daarom wordt sterk ingezet op kruisbestuiving met andere sectoren en actoren om tot nieuwe valorisaties te komen en de werkgelegenheid te versterken in de Limburgse maakindustrie. 


Limburgse maakbedrijven worden via 8 trajecten, in kleine groepjes om te werken rond een aantal innovatiethemas (o.a. industrie 4.0, autonome robotica, diensteninnovatie, bedrijfsmanagement, value chain intelligence,…). Gedurende 6 maanden doorlopen de deelnemers een pad bestaande uit workshops, toepassingsmomenten en ervaringsuitwisselingen om te komen tot nieuwe product/marktcombinaties en een plan van aanpak voor hun innovaties.  De trajecten worden opgezet en gefaciliteerd door de promotoren en begeleid door externe procesbegeleiders met expertise in het domein. De deelnemers bouwen een vertrouwensband op en worden zo innovatiematen van elkaar. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen. Ten slotte worden in de trajecten ook experten ingezet bij specifieke workshops. Op het vlak van business development, technologie, design en creativiteit worden zij ingezet ng.l de nood van de deelnemende bedrijven. Er wordt sterk ingezet op sensibilisering en kennis-disseminatie. In dat kader wordt ook een grote conventie in Limburg rond Innovatie in de Maakindustrie georganiseerd, waarbij de cross-sectorale samenwerkingen een belangrijke rol zullen spelen.