Het Innovatienetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen Limburg is een Limburgs samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers van de bouwsector, NGO’s, VZW’s en diverse overheden die samen concrete projecten inzake duurzaam bouwen en wonen uitwerken.