Aankoop wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur in functie van toegepast onderzoek: investeringsproject in wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur i.f.v. toegepast onderzoek, van de Provinciale Hogeschool Limburg.