Op het domein van de Akkerboom vzw wordt er een activiteitenboerderij ingericht voor mensen met een beperking en kansengroepen. Ze willen zich vooral richten op mensen met een zeer zware mentale en/of lichamelijke beperking die buiten de zorginrichting weinig tot geen daginvulling hebben. Hiervoor zal er samengewerkt worden met KLAVIS (= samenwerkingsverband tussen ADO-Icarus, Mané en Open Thuis vzw) en Begeleidingscentrum Ter Heide. De hoofdpromotor is Open Thuis Limburg vzw.