De Winning en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren engageren zich in dit project om initiatieven op poten te zetten om de hoogstamboomgaarden als deel van ons cultureel erfgoed op te waarderen in het Belgisch Limburgs landschap. Het project past binnen een euregionaal initiatief om het landschap in de Euregio te herwaarderen en de inwoners bij het cultuurlandschap en de groene, omringende ruimte te betrekken. In januari van dit jaar werd een vriendenboomgaard aangelegd in Riemst. In 2012 werd een belevingsboomgaard met oude variëteiten van hoogstamfruitbomen aangelegd in Sint-Truiden en in 2013 werd een vriendenboomgaard aangeplant in Riemst. Binnen het project wordt nu getracht beide boomgaarden met elkaar te verbinden via een bloesemlint doorheen het Zuid-Limburgse landschap. Om de landschappelijke en ecologische meerwaarde van het “Bloesemlint” aan te tonen, zullen de partners in dit project een aantal activiteiten opzetten die inspirerend moeten werken voor lokale verenigingen. Deze gaan van het organiseren van publieksactiviteiten en vorming tot het uitwerken van een draaiboek en een gedragscode voor het gebruik van hoogstamboomgaarden. Ook zullen minstens 5 publieke hoogstamboomgaarden ingericht of opgewaardeerd worden. Het imago van de regio als fruitstreek krijgt hierdoor opnieuw een stimulans en het typische Haspengouwse landschap wordt tegelijkertijd hersteld.