De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Kinderopvang

A tot Z (Vaak gestelde vragen)

Wanbetalers weigeren

Kunnen gezinnen geweigerd worden uit de opvang bij (aanhoudende) wanbetaling en onder welke voorwaarden?

Het antwoord op deze vraag is "ja", maar de opvang dient hiervoor een aantal maatregelen te treffen.

Allereerst dient in het huishoudelijk reglement en in de overeenkomst met de ouders worden vermeld welke stappen de opvang kan ondernemen bij aanhoudende wanbetaling van ouders.
Best voorziet het contract en/of het huishoudelijk reglement in de mogelijkheid om de opvang stop te zetten wanneer de ouders de rekeningen niet betalen.

Vervolgens komen we bij de te ondernemen stappen alvorens je overgaat tot het weigeren van het gezin uit de opvang.

Wanneer het opvanginitiatief vaststelt dat een factuur niet betaald is, stuur je best een aangetekende ingebrekestelling waarbij gevraagd wordt om de niet betaalde factuur te betalen voor een bepaalde datum en dat bij gebreke aan betaling op die dag de opvang kan stopgezet worden door het opvanginitiatief.

Indien de praktijk erin bestaat om meerdere aanmaningen te sturen dan kan dit, maar er zou best minstens 1 aangetekend document worden verstuurd, aangezien enkel deze bewijswaarde hebben bij eventuele discussies achteraf.

Het opvanginitiatief houdt ook alle briefwisseling bij die het doet in verband met het niet betalen van de facturen.

In de praktijk zal het opvanginitiatief vaak nog andere stappen ondernemen zoals de ouders persoonlijk aanspreken, eventueel sociaal tarief voorstellen indien het gaat om financiële problemen, eventueel een afbetalingsplan opzetten van de nog openstaande rekeningen, ...

Wanneer je dan toch beslist om de opvang stop te zetten, stuur je opnieuw een aangetekende brief naar de ouders waarin verwezen wordt naar de bepalingen uit het contract en/of huishoudelijk reglement waarin gezegd wordt dat de opvang kan stopgezet worden op basis van wanbetaling.
Vermeldt duidelijk dat de opvang stopgezet wordt vanaf een bepaalde datum in de toekomst en voorzie hier nog een redelijke termijn, zodat de ouders stappen kunnen zetten voor de opvang van hun kind.