De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Kinderopvang

A tot Z (Vaak gestelde vragen)

Stappenplan

 1. Er wordt geconstateerd dat een kind niet afgehaald wordt.

 2. Er wordt tijdens de eerste (afgesproken) 15 minuten geen actie ondernomen, de kans bestaat erin dat ouders alsnog komen.

 3. Na deze 15 minuten wordt gecheckt of eventueel andere collega’s, de coördinator op de hoogte zijn van een reden voor dit laattijdig afhalen.


  In deze fase wordt reeds rekening gehouden met het kind, indien het kind zelf beseft dat er niemand hem/haar komt ophalen, dan wordt het kind ook geïnformeerd over de ondernomen acties en proberen we het kind gerust te stellen.

 4. De ouders worden in eerste instantie gecontacteerd. (Deze gegevens zijn beschikbaar op het inlichtingenformulier dat in de opvang aanwezig dient te zijn).

 5. Indien de ouders onbereikbaar zijn worden de andere personen waarvan een telefoonnummer beschikbaar is gecontacteerd. (Ook deze gegevens zijn beschikbaar op het inlichtingenformulier dat in de opvang aanwezig dient te zijn).

 6. Indien er tot hiertoe niemand kon bereikt worden, niemand zich melde aan de opvang voor het ophalen van het kind en er werd tot nu toe geen reden vernomen over het laattijdig afhalen van het kind dan wordt de coördinator van de opvang gecontacteerd en op de hoogte gebracht.

 7. De aanwezige begeleiding wordt gevraagd of het mogelijk is om nog langer in de opvang te blijven (hier wordt rekening gehouden met deze persoon zijn of haar eigen persoonlijke situatie).

  • Indien de begeleiding kan blijven wordt er afgesproken dat er zo lang mogelijk in de opvang gewacht wordt op de ouders of een andere vertrouwenspersoon van het kind. In die tijd wordt er regelmatig getracht de ouders of een andere contactpersoon te bereiken.
  • Indien de begeleiding niet kan blijven wordt de coördinator gevraagd om de zorg voor het kind over te nemen of er kan een vooraf aangeduide begeleidster van de opvang (in de praktijk is dat iemand die minder rekening dient te houden met gezins- en familieleven) gecontacteerd worden om de zorg voor het kind over te nemen in de opvanglocatie waar het kind zich nu bevindt. Ook nu weer blijven er regelmatig pogingen ondernomen worden om één van de contactpersonen te bereiken.
   Aangezien er ondertussen reeds een hele tijd is voorbijgegaan wordt er best ook contact opgenomen met de politie om de situatie alvast te melden.

  In deze fase gaat er nog meer aandacht uit naar het welzijn van het kind, zeker als dit beseft dat het niet afgehaald wordt uit de opvang zoals afgesproken en zich zorgen begint te maken. Hierbij vinden we het prioritair om zolang als mogelijk met het kind in de huidige opvanglocatie te blijven, daar het voor ouders en kind de meest logische plaats is voor een hereniging. Bovendien is het kind best in een vertrouwde omgeving met vertrouwde personen rondom zich in een toch al psychisch onveilige situatie.

 8. Indien het opvanginitiatief niet langer kan instaan voor de verdere opvang van het kind in deze opvanglocatie wordt er gekozen om het kind over te brengen naar een andere omgeving. (De politie zal op de hoogte worden gehouden van de verdere genomen stappen.)
  • Indien het opvanginitiatief beschikt over een opvanglocatie waar opvang met verruimde uren wordt aangeboden en er is daar nog iemand ter beschikking, dan kan het kind naar daar worden gebracht.
  • Er zou ook kunnen gekozen worden om het kind mee te nemen naar een thuissituatie van coördinator of begeleidster van de opvang, waardoor het eigen privé leven makkelijker combineerbaar wordt met het wachten op de ouders en opvangen van dit kind.

  Er wordt voldoende informatie meegegeven, meegenomen over de contacteren personen en de reeds ondernomen stappen en dergelijk. Verder dient bij het verlaten van het opvanginitiatief een duidelijk boodschap aan de ouders achtergelaten worden op de deur zodat zij bij hun aankomst daar beschikken over de informatie om hun kind terug te vinden.)

 9. Indien al de mogelijkheden uitgeput zijn om zelf in te staan voor de verdere opvang van het kind kan het kind overgebracht worden naar een kindvriendelijke instantie in de buurt waarmee op voorhand afspraken werden gemaakt over het opvangen van een kind na de opvanguren in uiterste nood.
  We denken hierbij aan OCMW, kinderdagverblijf in de buurt met verruimde uren, CKG, onthaalouder, ...
  Ook hier zal de politie op de hoogte worden gehouden van de verdere genomen stappen.

 10. Pas in laatste instantie en als al de nadere opties uitgeput zijn of als het al erg laat of indien de andere instanties die reeds werden ingezet voor de opvang van het kind niet meer kunnen instaan voor die opvang, wordt zal het kind overgedragen worden aan de politie. Ook hier weer zal de nodige informatie meegegeven worden en worden nog steeds de ouders regelmatig gecontacteerd.

 11. De situatie blijft opgevolgd worden door de coördinator van het opvanginitiatief, zodra het kind herenigd is met zijn ouders of een vertrouwenspersoon wordt de coördinator hiervan op de hoogte gesteld.

 12. De coördinator neemt nadien contact op met de ouders voor een gesprek over de recente gebeurtenissen.