De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Family Justice Center Limburg

Intrafamiliaal geweld

In Limburg is intrafamiliaal geweld jammer genoeg nog altijd een dagelijks gegeven. In de periode 2010-2014 kwamen er 27.800 zaken intrafamiliaal geweld binnen bij het Limburgse parket. Cijfers die de werkelijke omvang van dit maatschappelijk probleem slechts gedeeltelijk omvatten, aangezien heel wat slachtoffers de stap naar politie of hulpverlening niet kunnen of durven zetten.
Wetenschappelijk onderzoek van enkele jaren geleden in enkele politiezones heeft aangetoond dat ongeveer 1/3 van alle door de politie geregistreerde feiten op één of andere manier gerelateerd was aan intrafamiliaal geweld.

Het Limburgse Family Justice Center (FJC) wil die drempel de volgende jaren aanzienlijk verlagen. Op één fysieke, laagdrempelige en aantrekkelijke regionale locatie wordt een aaneensluitend aanbod van dienst- en hulpverlening uitgebouwd voor alle slachtoffers van intrafamiliaal geweld: mannen, vrouwen en kinderen. Slachtoffers én plegers van intrafamiliaal geweld worden beter en vooral in een vroeger stadium geholpen.

Het Limburgs FJC wil hét expertisecentrum zijn op het vlak van intrafamiliaal geweld – een centrum waar zowel burgers als professionals terechtkunnen.

In afwachting van de effectieve start van het FJC in 2017, ondertekenden de betrokken partners op 10 mei 2016 het charter met de visie en krachtlijnen. Centraal staat een gecoördineerde, uniforme en integrale aanpak om geweld in Limburgse gezinnen efficiënter te kunnen aanpakken en beter te kunnen voorkomen.

Uit het leven ...

Een jonge vrouw met twee kleine kinderen die in een sterke afhankelijkheidspositie leeft en te maken krijgt met geweld, weet vaak niet waar aan beginnen. Ze staat op overlevingsmodus, het water aan de lippen en ze wil zorgen dat haar kinderen zo weinig mogelijk merken van het geweld. Als ze de kracht vindt om haar verhaal te doen, moet ze dit vandaag op meerdere plaatsen doen, met het risico dat ze verwezen wordt naar verschillende diensten.

Het is tijd voor een omslag, voor een andere manier van denken. Het aanbod van het Family Justice Center moet de juiste antwoorden bieden op haar vragen en behoeften, niet omgekeerd. Zij moet de garantie krijgen dat als ze uiteindelijk de stap zet naar het Family Justice Center, om samen met haar kinderen voor een ander leven te gaan, ze alle hulp op één plaats kan vinden: financieel, juridisch, medisch, praktisch (bijv. onderdak, werk), hulpverlenend, …

Contactgegevens dienst

Dienst Politie, (Verkeers-)Veiligheid & Openbare Orde
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 41
e-mail pvo@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Provincie Limburg Opleiding en Training
Wapen

Nieuws

dinsdag, 10 januari 2017
Agenten tijdens een oefening
De politieschool PLOT leidt de Limburgse politiediensten op in het gebruik van bijzondere EHBO-technieken om in het geval van een aanslag levens te kunnen redden. De opleiding komt er met de steun...
dinsdag, 03 januari 2017, 21.00 u.
portretfoto van Frank Westerman
We starten 2017 vurig. Auteur Frank Westerman is op 14 januari te gast in onze bib en zal ons onmiddellijk met de neus in de feiten duwen. Zin in een reality check om 2016 op gepaste wijze te verteren?...
vrijdag, 25 november 2016
Groepsfoto van burenbemiddelaars die attest ontvingen
Op woensdag 23 november 2016 kregen de cursisten die één van de gratis opleidingen burenbemiddeling volgden en tot een goed einde brachten hun attest uit handen van gouverneur Herman Reynders en...