De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Limburg hier groeien ideeen

Cross-border manager

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2018-03-05

Situering

Als grensprovincie is grensoverschrijdende samenwerking met de naburige provincies en regio’s voor Limburg in eerste instantie logisch. Door taal- en cultuurverschillen en verschillen in wet- en regelgeving, zijn grenzen tussen landen nog steeds duidelijk aanwezig. Burgers in grensgebieden worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Dit kan zorgen voor problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. Via grensoverschrijdende samenwerking kan op deze knelpunten oplossingsgericht worden gewerkt door het maken van interbestuurlijke afspraken, door grensoverschrijdende acties te ontwikkelen en/of door de hogere overheden te attenderen op deze knelpunten en ervoor de nodige oplossingen uit te werken.

Grensoverschrijdende samenwerking biedt ook kansen en opportuniteiten ter versterking en versnelling van de provinciale ontwikkelingsagenda. Grensoverschrijdende partnerschappen kunnen door het leggen van verbindingen tussen de troeven en sterktes zorgen voor win-win en meerwaarde voor de partners en dit op verschillende sociaaleconomische domeinen.

Via de Interreg-programma’s worden die kansen projectmatig gevaloriseerd. Limburg is partner in twee Interreg-programma’s, m.n. Euregio Maas-Rijn en de Grensregio Vlaanderen-Nederland. In de Euregio Maas-Rijn werkt de provincie Limburg samen met Nederlands-Limburg, de provincie Luik, de Duitstalige Gemeenschap en de regio Aken.

In de grensregio Vlaanderen worden de krachten van de 5 Vlaamse provincies en de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gebundeld.

Om de agenda van de projectmatige werking mee te bepalen is het belangrijk grensoverschrijdende relaties verder uit te bouwen tot duurzame en preferentiële partnerschappen die de interne ontwikkelingsstrategie van de provincie Limburg kunnen versterken en versnellen. Een intensere samenwerking met de aangrenzende provincies zijn hierbij evident. De cross-border manager moet actief op zoek gaan naar een verdieping van deze samenwerking en naar potentiële kansen voor nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen.

Een dergelijk partnerschap betreft de Euregio Maas-Rijn, in 1976 gestart als werkgroep en later omgevormd tot een juridische entiteit (Stichting en lopend traject naar EGTS). De provincie Limburg neemt actief neem deel aan de werking van de Euregio Maas-Rijn die zich positioneert als een platform voor de bevordering van de economische, sociale en territoriale samenhang.

Een ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie in de operationele werking is belangrijk om voldoende cross-overs te kunnen maken tussen de provinciale beleidsstrategie en de grensoverschrijdende acties van de EMR. Hiervoor zal de cross-border manager maximaal 60 % van de arbeidsprestaties verrichten op de zetel van de EMR, momenteel gevestigd te Eupen.

De Directie Ondernemen bestaat uit 20 personeelsleden en hanteert een vlakke organisatiestructuur onder leiding van de directeur Ondernemen.

Standplaatsen

 • provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • Stichting Euregio Maas-Rijn, Gospertstraße 42, 4700 Eupen

Functie-inhoud

Sterke inhoudelijke partnerschappen met de omliggende provincies in België, Nederland en Duitsland bieden bijzondere kansen om de Limburgse ontwikkelingsdynamiek te versterken en te versnellen.

 • Als cross-border manager werk je actief mee aan het verder uitbouwen van belangrijke grensoverschrijdende relaties.
 • Je slaagt erin vanuit ambtelijke contacten nieuwe duurzame grensoverschrijdende samenwerking te initiëren en te ontwikkelen.
 • Vanuit een breed netwerk slaag je er ook in win-win-voordelen in de thematische grensoverschrijdende samenwerking, voor de provincie en relevante Limburgse organisaties, te detecteren en verder te ontwikkelen.

Functievereisten

 • Je beschikt over een masterdiploma
 • Je bent sterk in het analyseren van problemen.
 • Je bent betrokken bij de organisatie en kan vanuit je kennis en expertise een netwerk en een gedragen visie uitwerken.

In de functiebeschrijving cross-border manager vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Algemene toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • voldoen aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Aanbod

 • Een dynamisch team
 • Een flexibele en multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om creatief te zijn en jezelf te ontplooien
 • Een contractuele aanstelling voor onbepaalde duur
 • Een brutomaandloon van minimum 3.046 en maximum 5.048 euro
 • Een interessante verlofregeling
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling
 • Maaltijdcheques
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Tal van andere troeven o.a. een Bokrijkabonnement voor jou en je familie, mogelijkheden tot fietsleasing, …

Hoe solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief voor 5 maart 2018 samen met een uitgebreid curriculum vitae (met postadresgegevens) en een kopie van je diploma naar de provincie Limburg:

 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • per e-mail: vacatures@limburg.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit 2 onderdelen.

 • Een schriftelijke proef. De kandidaten moeten 50 % behalen om door te stromen naar de volgende proef, het gesprek.
 • Een gesprek waarin de geslaagde kandidaten beoordeeld worden op vlak van motivatie, inzicht, aanpak van relevante situaties. De kandidaten moeten 50% behalen op de mondelinge proef.

In totaliteit moeten de kandidaten 60 % behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve

Voor deze functie wordt een contractuele wervingsreserve cross-border manager aangelegd. Dit betekent dat als je geschikt wordt bevonden, je opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar.

Meer info

Voor informatie over de selectieprocedure, de arbeidsvoorwaarden, … kun je vanaf 19 februari 2018 terecht bij Rebecca Huysmans, bestuurssecretaris, Afdeling Loopbaanbegeleiding - Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, rebecca.huysmans@limburg.be, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 37.

Voor informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Bruno Bamps, directeur Directie Ondernemen, bruno.bamps@limburg.be, tel. 011 23 74 12.

Ontdek je job bij de provincie Limburg!

Wil je samenwerken met toffe collega’s? Sta je met plezier Limburgers te woord? Wil je groeien in je functie? Wil je een stempel drukken op Limburg? Dan is werken bij de provincie Limburg of één van haar instellingen zeker iets voor jou.

We selecteren op basis van je competenties. We maken geen onderscheid op basis van je leeftijd, je geslacht, je etnische afkomst, je geloof, je handicap of je nationaliteit.