De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Bosgroep Limburg

Zuid-Limburg

Openbare bossen in Haspengouw

Hoewel Haspengouw zeer groen oogt, is het bosareaal er merkelijk kleiner dan in de Kempen. De vruchtbare bodems van Haspengouw zorgen ervoor dat het belang van landbouw hier historisch primeerde.

Naast de talrijke kasteeldomeinen met bossen voor jacht of verboste Engelse tuinen komen in Haspengouw vooral vrij jonge bossen met Canadapopulier in de vroegere beemden. Waar de Kempense gemeenten veel bosareaal bezitten, zijn de Haspengouwse openbare bossen veelal erg klein en versnipperd. Canadapopulier blijkt tot op heden de meest voorkomende boomsoort te zijn in de meeste gemeentebossen.

Ondanks dat deze bossen te klein zijn voor een optimaal beheer, hebben de Haspengouwse bossen verder alle troeven om kwaliteitshout en topnatuur te produceren. Met de maatschappelijke vraag naar een multifunctioneel, duurzaam bosbeheer komen al jaren meer en meer vragen uit de openbare bossen bij de lokale Bosgroep terecht. Gelijktijdig met het opstarten van het pilootproject in de Kempen werd daarom met ANB overlegd om ook hier een nieuwe stap in de dienstverlening te zetten.

Samenwerking rond houtverkoop

In Gingelom en Tongeren, waar in het verleden in samenwerking via Bosgroep Limburg met privéboseigenaars een gezamenlijk uitgebreid bosbeheerplan werd opgesteld, wordt in oktober 2016 hout verkocht zoals het voorzien was in het beheerplan. Daarnaast sprongen ook de gemeente en de Kerkfabriek van Kortessem en de gemeente Alken op de kar.

In totaal zullen op 27 oktober 2016 6 loten, met in totaal 2.470 m³ hout (100 % Canadapopulier) worden aangeboden.

Samenwerking naast houtverkoop

Ook de werken na de houtverkoop zullen via de bosgroep worden georganiseerd. In de meeste bossen zal in de toekomst met inheemse soorten worden herbebost of een spontane evolutie worden afgewacht. Op een beperkt aantal plaatsen is het door de lokale omstandigheden (bos met historische begrazing) weinig zinvol om naar andere soorten om te schakelen en wordt met Canadapopulier herplant.

In Haspengouw is de problematiek van agressief verspreidende exoten in de bossen eerder klein. Vooral Japanse duizendknoop zorgt hier voor problemen. Verschillende gemeenten zetten de arbeidersploeg van de Bosgroepen in om deze te bestrijden.

Daarnaast ondersteunt de bosgroep FSC-certificering en beplantingsacties, met name rond bosuitbreiding of bosomvorming naar inheems, standplaatsgeschikt bos, in diverse gemeenten van het werkingsgebied.

Planning

Na de verkoop hebben de kopers tijd tot 31 maart 2018 om de bomen op het juiste moment te kappen. De meeste loten liggen effectief in de vroegere beemden, wat impliceert dat de bodems doorgaans te nat zijn om de houtafvoer zonder vermijdbare bodemschade uit te voeren. De ruime termijn impliceert dat bij optimale condities kan gewerkt worden. Enkel in Alken ligt de einddatum wat vroeger, eind 2017, omdat hier in het voorjaar van 2018 moet herplant kunnen worden.

Info

Voor vragen over het beheer, kun je terecht bij:

  • Karolien Van Diest (Bosgroep Limburg),  tel. 011 23 83 25
  • Agentschap voor Natuur en Bos, tel. 011 74 24 50.