De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.

Huurderssyndicaat komt op voor je recht op wonen

Vocht en schimmel in je huis? De huisbaas wil je appartement verkopen? Je krijgt je waarborg niet terug? Herstellingen worden niet uitgevoerd? Het Huurderssyndicaat Limburg kan helpen!

Het Huurderssyndicaat Limburg vzw verdedigt de belangen van Limburgse huurders. Zowel privéhuurders als huurders van een sociale woning kunnen er terecht. Want iedereen heeft recht op wonen: het recht om te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

Je kunt bij het huurderssyndicaat terecht voor:

  • advies over je rechten en plichten als huurder
  • bemiddeling en onderhandeling met de verhuurder
  • administratieve ondersteuning om je rechten als huurder uit te oefenen 
  • ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring
  • ondersteuning bij procedures bij het Vredegerecht
  • organisatie van acties bij collectieve klachten
  • herberekening van kosten en lasten
  • bijstand bij het opstellen van een plaatsbeschrijving
  • bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid
  • onderhandelingen bij de bevoegde instanties over algemene huurproblemen.

Huurderssyndicaat Limburg vzw
A. Rodenbachstraat 29 bus 4 - 3500 Hasselt
Welzijnscampus (ingang A)
tel. 011 33 35 76
e-mail huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be

Nuttige links:

Contactgegevens dienst

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 17 uur.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

dinsdag, 18 februari 2020
Limburg gaat klimaatneutraal.
Provincie Limburg ondersteunt 41 Limburgse gemeenten bij realisatie gemeentelijk klimaatactieplan. Met deze klimaatactieplannen geven zij een concrete invulling aan hun stevige ambities op klimaatvlak....
woensdag, 12 februari 2020
Jouw mening telt!
De oplossing voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding krijgt stilaan vorm. Er liggen nu 7 alternatieven op tafel. De Werkvennootschap, het Departement Omgeving, Infrabel en het studieteam Studio NZL leggen...
maandag, 16 december 2019
online platform Limburg in cijfers
Gegevens van 2018 uit het Kadaster, verrijkt met gegevens uit het Rijksregister, geven zicht op eigenaars versus huurders van woongelegenheden, op de woonvoorraad en op het woonaanbod. In dit cijferdossier...