Mobiliteitsbeleid

De Dienst Mobiliteit bouwt actief een geïntegreerd provinciaal mobiliteitsbeleid uit waarbij duurzame, milieuvriendelijke en veilige verplaatsingen centraal staan.

Grote aandacht gaat naar sensibilisatie, informatie, financiële ondersteuning en intensieve samenwerking met verschillende partners zoals gemeenten, scholen en bedrijven.

Bijzondere aandacht gaat naar het fietsen, met de uitbouw van het functioneel fietsroutenetwerk en de subsidiëring van de aanleg van fietsvoorzieningen via het Fietsfonds. Het is de bedoeling van het provinciebestuur om een netwerk van comfortabele en veilige fietspaden te realiseren die fietsers kunnen gebruiken voor de woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverplaatsingen.

Scholen kunnen via de Mobilim-subsidies tot 90 % van de kosten voor een mobiliteitsproject gesubsidieerd krijgen.

Mobidesk Limburg

De provinciale dienst Mobiliteit en Routenetwerken ontwikkelde als eerste in België een vervoercoördinatiecentrum met als opdracht de woon-werkpendel van de Limburgse bedrijven duurzamer te laten verlopen d.m.v. begeleiding bij het ontwikkelen en implementeren van mobiliteitsmaatregelen die het gebruik van de fiets, bus, trein of carpool stimuleren.

Mobidesk  Limburg doet zowel het voorbereidend onderzoek naar het mobiliteits- en bereikbaarheidsprofiel, als het ontwikkelen van aangepaste mobiliteitsmaatregelen op maat van het bedrijf of de bedrijvengroep.
Dit gebeurt allemaal digitaal dankzij de Mobitool, een, door de dienst ontwikkelde toepassing.

De dienst formuleert ook communicatievoorstellen waarmee het bedrijf de eigen werknemers kan informeren over en overtuigen van duurzame mobiliteitsmaatregelen.

Mobiliteitscentrale Aangepast vervoer

MAV Limburg is hét aanspreekpunt voor personen met een mobiliteitsbeperking, die vragen hebben omtrent mobiliteit of vervoer.

Naast het bieden van gerichte antwoorden, organiseert MAV Limburg ook vervoersoplossingen voor personen met een mobiliteitsbeperking. Hiervoor werkt MAV Limburg samen met een netwerk van professionele vervoerders gespecialiseerd in aangepast vervoer.
Gebruikers kunnen in veel gevallen bovendien aanspraak maken op een financiële tussenkomst voor hun vervoer.

Testkaravaan

Met de "Testkaravaan" lanceerde het provinciebestuur een unieke campagne in Limburg. Het idee achter de campagne is werknemers te laten proeven van alternatieve vervoerswijzen voor het woon-werkverkeer, met de nadruk op elektrisch fietsen.

De testkaravaanvloot bestaat uit maar liefst 80 elektrische fietsen, 6 elektrische vouwfietsen, 5 elektrische bakfietsen, 4 fietskarren en een vijftal klassieke fietsen. Daarnaast stelt het provinciebestuur ook railpassen en busprobeerpassen, aangereikt door De Lijn, ter beschikking.

Via de Testkaravaan komen de deelnemers zeker te weten of een elektrische fiets of één andere alternatieve vervoerwijze iets voor hen is, zonder eerst geld op tafel te moeten leggen.
Ook de ondernemingen zelf krijgen een zicht op hun fietserspotentieel en kunnen bijv. aan de hand hiervan beslissen een groepsaankoop of fietslease op te starten.