De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
  • Start
  • Leven
  • Water
  • Provincie Limburg pakt invasieve exoten aan langs waterlopen
Groen aan het water

Provincie Limburg pakt invasieve exoten aan langs waterlopen

donderdag, 05 april 2018

Op donderdag 29 maart 2018 stelde de Limburgse deputatie, op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen en Natuur Ludwig Vandenhove, de lastvoorwaarden en gunningswijze vast van de opdracht "Ruiming waterlopen: manuele bestrijding van invasieve uitheemse planten".

"Het tij in de strijd tegen deze woekerende uitheemse planten kan enkel gekeerd worden middels een gezamenlijke inspanning van de gemeentebesturen, de natuurverenigingen en de private sector"”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. "Zoals steeds met dit soort opdrachten kiest de provincie Limburg er bovendien voor om deze bestrijdingsopdracht voor te behouden voor sociale tewerkstellingsprojecten."

Deze invasieve uitheemse planten, ook wel "exoten" genoemd, zijn een opkomend probleem zowel in als langs de waterlopen. Ze verhinderen de waterafvoer of verdringen op de oever andere inheemse planten en hebben daardoor een negatieve impact op de biodiversiteit.

In kader van deze bestrijdingsopdracht worden meer projecten dan ooit voordien opgezet om deze invasieve uitheemse plantensoorten aan waterlopen manueel te verwijderen. Het gaat dan voornamelijk om de bestrijding van Japanse duizendknoop, parelvederkruid, reuzenbalsemien en grote waternavel.
"De ervaring en kennis die we opbouwen inzake de bestrijding zullen gedeeld worden met alle andere geïnteresseerde openbare besturen, maar ook met natuurverenigingen en andere mogelijke partners uit de private sector. Het tij kan enkel gekeerd worden middels een gezamenlijke inspanning. De provincie kiest er voor om deze bestrijdingsopdracht voor te behouden voor sociaal tewerkstellingsprojecten", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Steeds meer zetten nieuwe exotische planten- en diersoorten bij ons voet aan wal omdat ze makkelijk onze winters overleven en zich snel voortplanten in onze natuurlijke omgeving.

De provincie Limburg stimuleert en motiveert natuurverenigingen, sociale economieprojecten, de vzw Bosgroep Limburg, lokale besturen, ... op een laagdrempelige manier via demonstraties van handige hulpmiddelen, studie- en vormingsmomenten.

Lees er meer over in het persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Leven
  • Water
  • Provincie Limburg pakt invasieve exoten aan langs waterlopen