De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Persfoto tijdens de persconferentie met gouverneur Reynders, minister Jambon, de burgemeesters, ...

Kick Off ARIEC voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

dinsdag, 05 december 2017

ARIEC staat voor Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum.
Het ARIEC heeft als opdracht om lokale besturen omtrent de bestuurlijke aanpak te sensibiliseren, hen te ondersteunen met methodieken en juridische expertise, best practices te verspreiden, bovenlokale fenomenen op te volgen en een uniforme aanpak voor de hele provincie te promoten.
Het ARIEC Limburg zal vanaf 1 januari drie voltijdse personeelsleden tellen: een criminoloog-coördinator, een juriste en een informatiebeheerder.

Bestuurlijke aanpak?

Het uitvoeren van illegale activiteiten is vrijwel onmogelijk zonder gebruik te maken van diensten van de legale markt (voor bijvoorbeeld distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting).
Net daar waar die illegale "onderwereld" de legale "bovenwereld" raakt, kunnen steden en gemeenten een frustrerende, remmende rol spelen. Door alert te reageren, vergunningen te weigeren of in te trekken, de moraliteit van vergunningsaanvragers te screenen, voorwaarden op te leggen, … Kortom, door de georganiseerde misdaad zoveel mogelijk stokken in de wielen te steken.

Binnen een gemeente kan structureel of op ad hoc basis een lokaal overleg worden samengesteld. Hier kunnen signalen van georganiseerde criminaliteit worden besproken en dossiers opgebouwd. Afhankelijk van de lokale situatie kunnen andere partners of deskundigen worden toegevoegd.

Een flexactie is een controleactie die wordt uitgevoerd door flexibel samengestelde controleteams. De acties hebben steeds een bestuurlijk doel (controle op brandveiligheid, vergunningen, bouwvoorschriften, …), worden aangestuurd door de gemeente en gebeuren onder gezag van de burgemeester. Naast gemeentelijke ambtenaren kunnen ook inspectiediensten (economische inspectie, sociale inspectiediensten, Vlaamse wooninspectie, FOD Financiën, Dienst Vreemdelingenzaken, FAVV, …) bij de controle aansluiten. De politie gaat mee om de veiligheid van het controleteam te versterken.

Financiering

Het Limburgse ARIEC vormt samen met twee parallelle projecten in Antwerpen en Namen een "proeftuin" voor de uitrol van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit over het hele land.
De huidige proeftuinen worden voor twee jaar gefinancierd door het ISF-Fonds van de Europese Commissie.

Nederlandse expertise

Hoewel de bestuurlijke aanpak voor België relatief nieuw is, bestaat de methodiek in Nederland toch al zo’n 15 jaar. Het is net door de druk die in Nederland op de criminele netwerken wordt uitgeoefend, dat de georganiseerde criminaliteit zich meer en meer richting België is gaan verplaatsen (het zgn. "waterbedeffect"). Vooral in de grensregio’s was en is deze invloed sterk voelbaar.

Samen met de criminaliteit kwamen echter ook de Nederlandse methodieken over de grens. Zo heeft het RIEC Nederlands Limburg bijvoorbeeld intensieve ondersteuning geboden bij het opbouwen van de bestuurlijke aanpak in Belgisch Limburg, onder meer door het delen van expertise en knowhow.

De Nederlandse expertise werd vooral gedeeld via een eerste Limburgs proefproject in Genk. 

Ondertekening protocollen

Besturen die preventief of handhavend willen optreden, hebben hiervoor specifieke informatie nodig, bijvoorbeeld om te verantwoorden waarom ze een vergunning weigeren of intrekken.

Om de uitwisseling van informatie in het kader van de bestuurlijke aanpak mogelijk te maken, stelden de procureurs-generaal van Gent en Antwerpen-Limburg een richtlijn op. Deze laat toe dat gemeenten met hun lokale politie en het parket een protocol afsluiten, waardoor gerechtelijke informatie onder bepaalde voorwaarden met het lokale bestuur kan worden gedeeld.

Genk, Leopoldsburg en Sint-Truiden ondertekenden als eerste gemeenten een dergelijk protocol.

Lees het volledige persbericht.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.