De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

PRUP Prioritair regionaal bedrijventerrein Hoeselt voorlopig vastgesteld

woensdag, 21 juni 2017

Ruimte voor meer dan 24 ha bijkomende bedrijvigheid

Op voorstel van Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening, werd vandaag het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein in Hoeselt voorlopig vastgesteld. Het plan voorziet 24,4 ha bijkomende ruimte voor bedrijvigheid in Hoeselt. Van 1 augustus tot 29 september 2017 houdt de provincie een openbaar onderzoek waarbij het plan kan worden ingekeken en opmerkingen kunnen worden geformuleerd.

Op drie plaatsen in Limburg wordt er, in uitvoering van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK), ingezet op de realisatie van bijkomende regionale bedrijventerreinen: Hoeselt, Opglabbeek en Houthalen-Helchteren. Het SALK duidde immers op een aantal aanbodtekorten. Met deze uitbreidingen wil de provincie Limburg vraag en aanbod van de Limburgse bedrijventerreinen beter op elkaar afstemmen.

Nadat het ontwerpplan voor het uitbreiding van het bedrijventerrein in Opglabbeek in april 2017 al werd aanvaard door de provincieraad, is het nu de beurt aan de uitbreiding van de industriezone te Hoeselt. De uitbreiding van het bedrijventerrein in Hoeselt sluit geografisch aan bij het bestaand bedrijventerrein en ligt bijzonder gunstig aan de op- en afritten van de autostrade Luik-Antwerpen langs de gewestweg N730, Bilzen-Tongeren.

Bijkomend aanbod voor lokale en regionale bedrijvigheid

Gedeputeerde Inge Moors: “Via het nieuwe PRUP kan de bestaande bedrijfszone worden uitgebreid met netto 24 ha, bijkomend op de bestaande 35ha. Het bedrijventerrein Hoeselt is een belangrijk regionaal bedrijventerrein en dient voornamelijk voor de huisvesting van grotere bedrijven. Op de bestaande zone zijn momenteel reeds grotere en internationale bedrijven zoals Atlas Copco en Cordeel gehuisvest. Door deze uitbreiding wordt er ruimte gecreëerd om in de toekomst te groeien en andere bedrijven te vestigen.”

Vanuit economisch perspectief biedt het clusteren van meerdere bedrijven op een bedrijventerrein besparingen in investeringskosten, vanwege gemeenschappelijke voorzieningen zoals een gemeenschappelijke waterbuffer.

“Het nieuwe plan speelt ook in op de vraag van zowel bedrijven als de werkgeversorganisaties om meer flexibel om te gaan met onze bedrijventerreinen. Waar vroeger de types regionale (>0,5 ha) en lokale bedrijven (<0,5 ha) vrij strikt gescheiden werden, voorzien we binnen dit grote bedrijventerrein nu ook een zone voor KMO’s. Op deze manier bieden we meer flexibiliteit en meer evenwicht in het uitgiftebeleid. Zo kunnen we via dezelfde inspanning zowel grotere als kleinere bedrijven onmiddellijk helpen,” aldus gedeputeerde Inge Moors. “Het voorliggend plan houdt ook rekening met enkele belangrijke aandachtspunten die we opgedaan hebben op de infomarkt van eind 2015: de uitbreiding werd sterk ingeperkt om voldoende buffering te respecteren ten opzichte van de woonlinten in de buurt. Via het plan bieden we de gemeente de mogelijkheid om het gevaarlijke kruispunt ter hoogte van de Oude-Nederbaan, Brandbriefkruisstraat en Leeuwerikstraat weg te werken en het plan voorziet een nieuwe en veilige fietsverbinding tussen Hoeselt en Bilzen. In het gebied zijn ook een aantal landbouwers actief en werden recent nog jonge fruitplantages aangeplant. Ook deze trachten we via dit plan toch zoveel mogelijk te sparen in uitvoering van dit erg belangrijke SALK-project.”

Zo voorziet het plan ook in een gedeeltelijke compensatie voor de ingenomen landbouwgrond en wordt een recreatiezone van 1,15 ha omgezet naar landbouwgrond.

Openbaar onderzoek en infomarkt

Het openbaar onderzoek dat volgt, geeft de bevolking de kans om eventuele opmerkingen te formuleren. Het openbaar onderzoek start op 1 augustus en eindigt op 29 september 2017. In kader van dit openbaar onderzoek wordt begin september 2017 een infomoment georganiseerd, waar medewerkers van de provincie Limburg klaar staan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Gelijktijdig aan het openbaar onderzoek wordt advies over het ontwerpplan ingewonnen van een aantal overheidsinstanties.